دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • ریاست
 • معاونت آموزشی
 • معاونت پژوهشی
 • معاونت بین الملل
 • معاونت پشتیبانی
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی
 • کمیته تحقیقات دانشجویی


فرم ها
راهنما ها
فرآیندها
آیین نامه ها


ارتباط با معاونت

اعلام کتب تالیفی اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی بعنوان مراجع آزمون کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۱ | 
 DrEbadiAzarDrRezapoor
"اعلام ۶ عنوان کتاب تالیف و ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشگاه به عنوان کتاب مرجع آزمون های کارشناسی ارشد"
بنابر گزارش مرکز آزمون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال (۱۳۹۶) ۶ عنوان کتاب تالیف و ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان منابع آزمون در کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، ارزیابی فن آوری سلامت  و پدافند غیر عامل در نظام سلامت به شرح زیر اعلام گردید.
 • کتاب اصول خدمات بهداشتی - تالیف: دکتر فربد عبادی آذر و دکتر عزیز رضاپور در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 • کتاب اقتصاد مراقبت سلامت - تالیف: دکتر فربد عبادی آذر و دکتر عزیز رضاپور در رشته های اقتصاد بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی و ارزیابی فن آوری سلامت
 • کتاب مدیریت مالی­ در مراقبت سلامت و بیمارستان - تالیف: دکتر فربد عبادی آذر و دکتر عزیز رضاپور در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 • کتاب مدیریت خدمات سلامت - ترجمه: دکتر فربد عبادی آذر و دکتر عزیز رضاپور و همکاران در رشته‌های اقتصاد بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و پدافند غیر عامل در نظام سلامت
 • کتاب مدیریت بهداشت ودرمان - تالیف: دکتر سعید آصف زاده و دکتر عزیز رضاپور در رشته های مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و اقتصاد بهداشت
 • کتاب برنامه ریزی بهداشت و درمان- تالیف: دکتر سعید آصف زاده و دکتر عزیز رضاپور در رشته‌های مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و اقتصاد بهداشت
 • اعلام 6 عنوان کتاب تالیف و ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشگاه به عنوان کتاب مرجع آزمون های کارشناسی ارشد
 • اعلام 6 عنوان کتاب تالیف و ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشگاه به عنوان کتاب مرجع آزمون های کارشناسی ارشد
 • اعلام 6 عنوان کتاب تالیف و ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشگاه به عنوان کتاب مرجع آزمون های کارشناسی ارشد
 • اعلام 6 عنوان کتاب تالیف و ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشگاه به عنوان کتاب مرجع آزمون های کارشناسی ارشد
 • اعلام 6 عنوان کتاب تالیف و ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشگاه به عنوان کتاب مرجع آزمون های کارشناسی ارشد
 • اعلام 6 عنوان کتاب تالیف و ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشگاه به عنوان کتاب مرجع آزمون های کارشناسی ارشد


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: دکتر عزیز رضاپور | دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی | مرجع آزمون کارشناسی ارشد |

دفعات مشاهده: 657 بار   |   دفعات چاپ: 121 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر