دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

سومین محور دور دوم برنامه توانمندسازی مدیران بیمارستانهای دولتی کشور برگزار گردید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: سومین محور دور دوم برنامه توانمندسازی مدیران بیمارستان های دولتی کشور با همکاری دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونت درمان و معاونت توسعه منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در منطقه آموزشی علوم پزشکی ایران برگزار شد.
محور مدیریت کیفیت که سومین محور از ۷ محور این برنامه می‌باشد، از تاریخ 25 الی 28 دی ماه ۹۶ برگزار گردید. در این دوره 30 نفر از مدیران بیمارستان های استان های البرز، قزوین، قم، همدان و مدیران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران شرکت داشتند.
مدرسین این دوره جناب آقای دکتر نادر مرکزی مقدم؛ جناب آقای دکتر علی ابرازه؛ سرکارخانم دکتر ژیلا منوچهری مقدم؛ جناب آقای دکتر مهرداد عسکریان بودند.
میزان رضایت فراگیران از امکانات و تسهیلات رفاهی و نیز ارزیابی ایشان از محتوای آموزشی دوره در سطح بسیار خوب بود.
در این دوره همانند دور قبل، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ضمن میزبانی یکی از قطب های ۱۰ گانه وظیفه هماهنگی و انجام امور مالی دوره را نیز بعهده داشته است.