دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

گروه مدیریت اطلاعات سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
امروزه جمع آوری اطلاعات و پایش آنها نقشی اساسی در تصمیمات مهم در حوزه بهداشت، درمان و سلامت ایفا می‌کند. از این جهت گروه مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با گرد هم آوری اساتید برجسته این رشته سعی بر ارتقای این رشته دارد. جهت آشنایی با هر یک از این عزیزان نمونه CV آنها در اختیار مراجعه کنندگان قرار می‌گیرد.
 
مریم قویدست

سرکار خانم مریم قویدست: کارشناس گروه
شماره تماس: ۸۸۱۹۷۲۶۱ یا شماره داخلی ۱۸۶

اعضای گروه مدیریت اطلاعات سلامت:

مقام علمی: استاد
شماره تماس داخلی: ۱۹۵
نشانی صندوق پست الترونیک:
ahmadi.miums.ac.ir
برنامه هفتگی سرکار خانم دکتر احمدی
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه اطلاعات سلامت)

 
آشنایی با سرکار خانم دکتر احمدی در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


 
 

مقام علمی: استاد
شماره تماس: 
۰۲۱۸۸۷۸۰۷۳۶
نشانی صندوق پست الترونیک:
sadoughi.fiums.ac.ir
برنامه هفتگی سرکار خانم دکتر صدوقی
محل استقرار: نیم طبقه اول دانشکده (دفتر معاونت پژوهشی دانشکده)

 
آشنایی با سرکار خانم دکتر صدوقی در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


 
 

مقام علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۹۰
نشانی صندوق پست الترونیک:
langarizadeh.miums.ac.ir
برنامه هفتگی جناب آقای دکتر لنگری زاده
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه اطلاعات سلامت)

 
آشنایی با جناب آقای دکتر لنگری زاده در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


 
 

مقام علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۹۴
نشانی صندوق پست الترونیک:
Ayatollahi.hiums.ac.ir
برنامه هفتگی سرکار خانم دکتر آیت اللهی
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه اطلاعات سلامت)

 
آشنایی با سرکار خانم دکتر آیت اللهی در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


 
 

مقام علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۲۴۹
نشانی صندوق پست الترونیک:
abbas.taherigmail.com
برنامه هفتگی جناب آقای دکتر شیخ طاهری
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه اطلاعات سلامت)

 
آشنایی با جناب آقای دکتر شیخ طاهری در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


 
 

مقام علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۲۴۹
نشانی صندوق پست الترونیک:
Ahmadi.hiums.ac.ir
برنامه هفتگی جناب آقای دکتر احمدی
محل استقرار: نیم طبقه دوم دانشکده (گروه اطلاعات سلامت)

 
آشنایی با جناب آقای دکتر احمدی در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


 
 CAPTCHA code
کلیدواژه ها: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی | گروه مدیریت اطلاعات سلامت |

دفعات مشاهده: 1362 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر