دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

مصوبه ارزش گذاری فعالیتهای پژوهشی دانشجویان دوره دکتری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۹ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ضمن بررسی نظرات گروه های مختلف آموزشی، در خصوص نحوه امتیاز دهی به رساله دکتری و سایر دستاورهای پژوهشی آنان، تصمیماتی اتخاذ کرد. در این راستا اداره آموزش دانشکده به منظور اطلاع رسانی به دانشجویان این دسته صورت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۶ مهر ماه ۹۷ را منتشر کرد. متن این صورت جلسه به شرح زیر است:
 
باسمه تعالی
صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی
تاریخ جلسه: ۱۶ مهر ۱۳۹۷
 
شورای تحصیلات تکمیلی ضمن بررسی نظرات گروه های مختلف آموزشی، در خصوص نحوه امتیازدهی به رساله دکتری و سایر دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکترای تخصصی، در موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:
۱- الزام به چاپ یا اخذ پذیرش انتشار مقاله:براساس دستورالعمل و مقررات آموزشی مصوب شورای آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشجویان دکتری تخصصی موظفند برای آغاز فرآیند پیش دفاع و دفاع نهایی از نتایج رساله، حداقل دو مقاله در نشریات نمایه شده در ISI یا PubMed به چاپ رسانیده یا پذیرش آن را با تعهد چاپ مقاله ارائه نمایند.
تبصره (۱): یکی از مقالات فوق، الزاما باید مستخرج از رساله دوره دکتری و مطابق با شرایط وابستگی اعلام شده از سوی معاونت تحقیقات دانشگاه و مقاله دوم (و بالاتر) باید متناسب با تاریخ تحصیل در دوره دکتری و با آدرس وابستگی مورد تایید معاونت تحقیقات دانشگاه و براساس ضوابط مصوب باشد. در مقاله مستخرج از رساله، استاد راهنمای پژوهشی باید نویسنده دوم و مسئول باشد و دانشجو نفر اول. در سایر مقالات، اول یا دوم و مسئول بودن استاد راهنما (آموزشی یا پژوهشی) بر اساس توافق مابین استاد راهنما و دانشجو می باشد.
۲- اجزای نمره رساله دکتریسقف نمره رساله دکتری ۲۰ نمره بوده و متشکل از سه قسمت است.
۲-۱- بخش اول نمره بخش قابل توجهی از نمره، اختصاص به کیفیت محتوای رساله و چگونگی پیش دفاع و دفاع دانشجو داشته و تا ۱۸ نمره از سقف مذکور قابل تخصیص است.
۲-۲- بخش دوم نمرهبخش دوم نمره رساله اختصاص به ضریب تاثیر و نوع نمایه دو مقاله منتشره (شرط لازم) براساس شرایط جدول صفحه بعد دارد. حداکثر امتیازهای اختصاص یافته به این بخش برای دو مقاله ۲ نمره خواهد بود.
تبصره ۱: امتیازها به ازای هر مقاله منتشره بوده و امتیاز نهایی ارزشیابی، مجموع نمره تخصیص یافته به هر یک از مقالات دانشجو در زمان دفاع خواهد بود.
 
میزان ضریب تاثیر نشریه نوع نمایه   میزان امتیاز قابل تخصیص
IF≥2 ISI 2
1.5≤IF<2 ISI 1.5
2≤IF<1.5 ISI 1
0.75≤IF<1 ISI 0.75
0.5≤IF<0.75 ISI 0.5
0 ISI 0.25
مقاله انگلیسی بدون IF ISI  یا PubMed نمایه شده در Scopus 0.25
مقاله انگلیسی بدون IF ISI یا PubMed بدون امتیاز
۱-۱- امتیاز تشویق یا امتیاز مکتسبه از این بخش به ماخذ الف، ب، ج، به شرح ذیل، به سرجمع امتیاز بخش های فوق افزوده خواهد.
 
الف) انتشار  مقاله مازاد:
در صورت انتشار مقاله یا مقالات (و همچنین پذیرش) مازاد بر محتوای بند ۱، مشروط به انتشار در نشریات نمایه‌‍ های زیر و رعایت ضوابط موجود (۱- ذکر افیلیشن دانشکده برای دانشجو ۲- اول یا مسئول بودن یکی از اعضای هیات علمی گروه ۳- تدوین شدن مقاله در دوره دکترا)، امتیاز تشویقی مقاله حداکثر یک نمره خواهد بود که به شرح زیر تعلق می گیرد:
 
  • یک نمره در صورت نمایه شدن مجله در هریک از موارد زیر:
- ISI Web of Science (ISI), Medline, PubMed, ESCI, BIOSIS, Chemical Abstracts, EMBASE, Scopus, IEEE  
  • نیم امتیاز برای نمایه ISC (Islamic World Science Citation Center)  
 ب) انتشار کتاب: در صورت تالیف کتاب، مشروط بر ارتباط موضوعی با رشته تحصیلی و رعایت وابستگی دانشگاه و انجام داوری کتاب توسط شورای انتشارات دانشگاه و انتشار در دوره تحصیلی دکتری، حداکثر یک نمره قابل تخصیص خواهد بود.
ج) پتنت: در صورت داشتن پتنت، مستند به گواهی وزارت دادگستری و در صورت ذکر نام استاد راهنما و رعایت وابستگی دانشگاه، حداکثر ۲ نمره قابل تخصیص خواهد بود.


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی | شورای تحصیلات تکمیلی |


دفعات مشاهده: 110 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر