دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • Education
  • Research
  • IT
  • Members
  • Alumni
  • Staff
TEST FOR TEST
Thanks to the scientific endeavors of the faculty members at the school of Health Management and Information Sciences (SHMIS) of IUMS, we are proud to declare that our school has been recognized as the country's leading scientific - educational center for health management and economics.
The faculty members of SHMIS are introduced in their own departments below.
گروه اقتصاد سلامت گروه زبان انگلیسی گروه سلامت در بلایا و فوریتها
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی گروه مدیریت اطلاعات سلامت گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
International Applicants
We admit international students in the following programs:

 
 
Department Major M.Sc. Ph.D.
Health Services Management Health Services Management * *
Health Technology Assessment *
Health in Disaster and Emergencies *
Health Policy *
 Health Information Management Health Information Technology *
Medical Informatics * *
Health Information Management *
Health Economics Health  Economics * *
Medical Library and Information Science Medical Library and Information Science * *


Duration of degree programs:
Degree                                                             Duration
Master of Science ……………………………………………………………2 Yrs.        
Doctor of Philosophy……………………………………..………………3-4 Yrs.
 

 
 
PhD Programs MSc Programs
Health Services Management (HSM) Health Services Management (HSM)
Medical Informatics Health Technology Assessment (HTA)
Health Economics Health Economics
Health information Management Medical Informatics
Health Management in Disasters and Emergencies (HMDE)
Medical Librarianship and Information Sciences Medical Librarianship and Information Sciences

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT