دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

جلسه دفاع رساله آقای محمد حیدری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | 
روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع رساله جناب آقای حیدری، دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته سلامت در حوادث و بلایا، ۱۶ بهمن ۹۷ در سالن کنفرانس شماره دو دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار شد.
عنوان رساله آقای حیدری ارائه مدل مدیریت مداخله کنندگان غیر حرفه‌ای در صحنه حوادث ترافیک جاده‌ای بود.
استاد راهنمای جناب آقای حیدری، دکتر آرین خصال، استاد مشاور جناب آقای دکتر خراسانی زواره، اساتید داور داخل جناب آقای دکتر سیدین و جناب آقای دکتر توکلی و اساتید داور خارج جناب آقای دکتر بهادری و دکتر سلطانی بودند.

 


دفعات مشاهده: 137 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع پایان نامه خانم سهیلا گنج خانلو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | 
روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع پایان نامه خانم گنج خانلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ۱۵ بهمن ۹۷ در سالن کنفرانس شماره سه برگزار شد.
عنوان پایان نامه گنج خانلو، شناسایی و رتبه بندی موانع اشتراک دانش در بین پزشکان شاغل در بیمارستاهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان است.
استاد راهنمای پایان نامه خانم گنج خانلو، سرکار خانم دکتر نعمتی، استاد مشاور جناب آقای دکتر پناهی و استاد داور جناب آقای دکتر صدقی بودند.

 

دفعات مشاهده: 121 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع پایان نامه خانم سمانه صفارانی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۹ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: جلسه دفاع پایان نامه خانم صفارانی دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۱۹ آذر ۹۷ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده برگزار شد.
عنوان پایان نامه صفارانی، ارایه الگوی مدیریت بیمارستان های آموزشی در ایران است.
استاد راهنمای پایان نامه خانم صفارانی، جناب آقای دکتر رواقی، سرکار خانم دکتر رئیسی، استاد مشاور جناب آقای دکتر ملکی، استاد داور داخل جناب آقای دکتر آرین، جناب آقای دکتر شعبانی نژاد و استاد داور خارج جناب آقای دکتر پور رضا و جناب آقای دکتر درگاهی بودند.

 

دفعات مشاهده: 372 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع پایان نامه خانم مرضیه السادات شریفی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۹ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: جلسه دفاع پایان نامه خانم شریفی دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (پردیس بین الملل)، ۱۹ آذر ۹۷ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده برگزار شد.
عنوان پایان نامه خانم شریفی، طراحی الگوی اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی ایران است.
استاد راهنمای پایان نامه خانم شریفی سرکار خانم دکتر رئیسی، استاد مشاور جناب آقای دکتر گرجی و جناب آقای دکتر آرین خصال، استاد داور داخل جناب آقای دکتر ملکی، سرکار خانم دکتر وطن خواه و داور خارج جناب آقای دکتر پور رضا و جناب آقای دکتر درگاهی بودند.

 

دفعات مشاهده: 310 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم فروزان عشوری مهرنجانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۹ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: جلسه دفاع پایان نامه خانم عشوری مهرنجانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، سه شنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.
شایان ذکر است عنوان رساله خانم عشوری مهرنجانی، بررسی سطح مهارت های سواد سلامت بیماران ام اس ایران است.

 

دفعات مشاهده: 237 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر