دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی


فرم ها
راهنما ها
فرآیندها
آیین نامه ها


ارتباط با معاونت

جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سعید باقری فرادنبه برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۱ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: جلسه دفاع پایان نامه آقای باقری دانشجوی دکتری رشته اقتصاد سلامت، ۲۱ آبان ۹۷ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت برگزار شد.
عنوان پایان نامه آقای باقری، : ارزشیابی اقتصادی مداخله درمانی ریواسکولاریزاسیون در مقایسه بادارو درمانی در بیماران به ایسکمی کاردیومیوپاتی است.
استاد راهنمای پایان نامه آقای باقری دکتر فربد عبادی آذر، اساتید مشاور جناب آقای دکتر عزیز رضاپور، جناب آقای دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل، سرکارخانم دکتر مرجان حاج احمدی، اساتید داور داخل  سرکارخانم دکتر سودابه وطن خواه، جناب آقای دکتر وحید علی پور و اساتید داور خارج جناب آقای دکتر محمد عرب، جناب آقای دکتر سید مرتضی حسینی شکوه بودند.

 

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای سعید باقری فرادنبه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۰ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: جلسه دفاع رساله دکتری آقای باقری فرادنبه دانشجوی مقطع دکتری اقتصاد سلامت، دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت برگزار می شود.
شایان ذکر است عنوان رساله آقای باقری،  ارزشیابی اقتصادی مداخله درمانی ریواسکولاریزاسیون در مقایسه بادارو درمانی در بیماران به ایسکمی کاردیومیوپاتی است.

 

دفعات مشاهده: 36 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع پایان نامه آقای ارسلان غلامی ثمرین برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: جلسه دفاع پایان نامه آقای غلامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت، ۱۳ آبان ۹۷ در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت برگزار شد.
عنوان پایان نامه آقای غلامی، امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تدوین شاخص های ارزیابی مرتبط در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران است.
استاد راهنمای پایان نامه آقای غلامی جناب آقای دکتر عزیز رضاپور، استاد داور جناب آقای دکتر وحید علی پور بودند. همچنین اساتید راهنمای وی جناب آقای دکترسید کامران سلطانی عربشاهی و جناب آقای دکتر  جلیل کوهپایه زاده بودند.

 

دفعات مشاهده: 96 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای ارسلان غلامی ثمرین

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۲ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: جلسه دفاع پایان نامه آقای غلامی ثمرین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، یکشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۳ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.
شایان ذکر است عنوان پایان نامه آقای غلامی ثمرین، امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تدوین شاخص های ارزیابی مرتبط در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

 

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مرجان خبیری نعمتی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۷ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: جلسه دفاع پایان نامه خانم خبیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۷ آبان ماه ۹۷ در سالن کنفرانس شماره ۱ برگزار شد.
عنوان پایان نامه خانم خبیری، رابطه بین هوش هیجانی تاب آوری و فرسودگی شغلی در کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
استاد راهنمای پایان نامه خانم خبیری جناب آقای دکتر مهدی جعفری، استاد داور جناب آقای دکتر آیدین آرین و استاد مشاور سرکار خانم دکتر رقیه خبیری نعمتی بودند.

 

دفعات مشاهده: 91 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر