دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

بایگانی بخش اعضای هیئت علمی دانشکده

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 8 | تعداد کل بازدید های مطالب: 14,897 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

گروه زبان انگلیسی

گروه زبان انگلیسی

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

گروه اقتصاد سلامت

گروه اقتصاد سلامت

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

گروه مدیریت اطلاعات سلامت

گروه مدیریت اطلاعات سلامت

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

گروه سلامت در بلایا و فوریتها

گروه سلامت در بلایا و فوریتها

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

گروه مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی

گروه مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

گروه های آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

گروه‌های آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اعضای هیئت علمی دانشکده

گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی