دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی


معاون پشتیبانی دانشکده
دفتر معاونت پشتیبانی
شرح وظایف معاونت پشتیبانی


مرکز تلفن
تاسیسات
خدمات
انبار
نقلیه


اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی
در مورد کمیته تحقیقات دانشجویی
اساسنامه
منشور اخلاقی


بایگانی بخش اخبار آموزشی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 12 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,913 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: جلسه دفاع پایان نامه خانم نسرین دنیایی برگزار شد - ۱۳۹۶/۴/۲۷ -
:: جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حامد آقاجانی برگزار شد - ۱۳۹۶/۴/۴ -
:: برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم فاطمه غندالی - ۱۳۹۶/۳/۳۱ -
:: برگزاری جلسه دفاع جناب آقای حامد آقاجانی - ۱۳۹۶/۳/۳۱ -
:: برگزاری جلسه دفاع جناب آقای عباس مهدیه - ۱۳۹۶/۳/۳۱ -
:: جلسه دفاع رساله سرکار خانم طاهره ناصری بوری آبادی برگزار شد - ۱۳۹۶/۳/۳۱ -
:: جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم طاهره جعفری برگزار شد - ۱۳۹۶/۳/۳۱ -
:: برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم معصومه دهقانی سیمکانی - ۱۳۹۶/۳/۲۹ -
:: برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم طاهره ناصری بوری آبادی - ۱۳۹۶/۳/۲۹ -
:: برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم طاهره جعفری - ۱۳۹۶/۳/۲۷ -
:: تست1 - ۱۳۹۶/۳/۸ -
:: تست - ۱۳۹۶/۳/۸ -