دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

بایگانی بخش اخبار آموزشی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 60 | تعداد کل بازدید های مطالب: 26,914 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه دفاع آقای مجید نقی پور

جلسه دفاع رساله آقای نقی پور دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت (پردیس بین الملل)، چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۹ در کلاس شماره ۹ دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود

img_yw_news
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم هاله موسوی اصفهانی

جلسه دفاع رساله خانم موسوی اصفهانی دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (پردیس بین الملل)، دوشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای سید مصطفی حکیم زاده

جلسه دفاع رساله آقای حکیم زاده دانشجوی مقطع دکتری رشته اقتصاد سلامت، چهار شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم مریم خرم روز

جلسه دفاع رساله خانم خرم روز دانشجوی مقطع دکتری رشته اقتصاد سلامت، چهار شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع رساله آقای محمد حیدری

جلسه دفاع رساله آقای دحمد حیدری دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته سلامت در حوادث و بلایا، ۱۶ بهمن ۹۷ در دانشکده برگزار شد

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع پایان نامه خانم سهیلا گنج خانلو

جلسه دفاع پایان نامه خانم گنج خانلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ۱۵ بهمن ۹۷ در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع پایان نامه خانم سمانه صفارانی برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه خانم صفارانی دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۱۹ آذر ۹۷ در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع پایان نامه خانم مرضیه السادات شریفی برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه خانم شریفی دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (پردیس بین الملل)، ۱۹ آذر ۹۷ در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم فروزان عشوری مهرنجانی

جلسه دفاع پایان نامه خانم عشوری مهرنجانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، سه شنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ -

مصوبه ارزش گذاری فعالیتهای پژوهشی دانشجویان دوره دکتری

شورای تحصیلات تکمیلی پس از بررسی نظرات گروه های مختلف آموزشی، در خصوص نحوه امتیازدهی به رساله دکتری و سایر دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکترای تخصصی اطلاعیه ای منتشر ساخت

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم سمانه صفارانی

جلسه دفاع پایان نامه خانم صفارانی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دوشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم مرضیه السادات شریفی

جلسه دفاع پایان نامه خانم شریفی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (پردیس بین الملل)، دوشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۳ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سعید باقری فرادنبه برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه آقای باقری دانشجوی دکتری رشته اقتصاد سلامت، ۲۱ آبان ۹۷ در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای سعید باقری فرادنبه

جلسه دفاع رساله آقای باقری فرادنبه دانشجوی مقطع دکتری اقتصاد سلامت، دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت برگزار می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع پایان نامه آقای ارسلان غلامی ثمرین برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه آقای غلامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت، ۱۳ آبان ۹۷ در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای ارسلان غلامی ثمرین

جلسه دفاع پایان نامه آقای غلامی ثمرین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، یکشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۳ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مرجان خبیری نعمتی برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه خانم خبیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۷ آبان ماه ۹۷ در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم مرجان خبیری نعمتی

جلسه دفاع پایان نامه خانم خبیری نعمتی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دوشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم افسانه کریمی

جلسه دفاع رساله خانم کریمی دانشجوی مقطع دکتر تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت، دو شنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم پریسا ناصری

جلسه دفاع پایان نامه خانم ناصری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بیمارستان، یک شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود

img_yw_news
شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع رساله آقای سیدمحمدرضا حسینی برگزار شد

جلسه دفاع رساله آقای حسینی دانشجوی مقطع دکتری رشته سلامت در بلایا و فوریتها، ۲۰ مرداد ماه ۹۷ در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم پریسا ناصری

جلسه دفاع پایان نامه خانم ناصری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، سه شنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۳ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم معصومه جعفری

جلسه دفاع پایان نامه خانم جعفری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، سه شنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم طاهره طالبی آزادبنی

جلسه دفاع پایان نامه خانم طالبی آزادبنی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، یکشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۳ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم لیلا اوجی

جلسه دفاع پایان نامه خانم اوجی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، یکشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۴ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1