دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- اعضای هیئت علمی دانشکده
گروه های آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۳ | 
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با تلاش اعضای فرهیخته هیئت علمی، تبدیل به قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت کشور شده است. در همین راستا جهت آشنایی مراجعه کنندگان با این افراد هر یک از اعضای هیئت علمی دانشکده در گروه مربوط به خود معرفی شده اند.

 
گروه اقتصاد سلامت گروه زبان انگلیسی گروه سلامت در بلایا و فوریتها
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی گروه مدیریت اطلاعات سلامت گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.28076.70729.fa
برگشت به اصل مطلب