دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- [اخبار پایگاه]
جلسه هم اندیشی با حضور خبرگان در خصوص چارچوب اولیه پیاده سازی سیستم های اطلاعات سلامت بر بستر رایانش ابری در ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: جلسه هم اندیشی با حضور خبرگان در خصوص چارچوب اولیه پیاده سازی سیستم های اطلاعات سلامت بر بستر رایانش ابری در ایران در تاریخ ۱۴ شهریور ۹۶ در محل سالن شماره ۳ دانشکده با حضور جناب آقای دکتر ریاضی، جناب آقای دکتر بزی، جناب آقای دکتر مقتارانی، جناب آقای مهندس کشتکاری، جناب آقای مهندس ذنوبی به همراه تیم پژوهش سرکار خانم دکتر صدوقی، جناب آقای دکتر شیخ طاهری و سرکار خانم لیلا عرفان نیا (دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت) برگزار شد.
در این جلسه چارچوب اولیه طراحی شده توسط تیم پژوهش توسط حاضرین جلیسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. نکات اصلاحی و مواردی که باید مورد بررسی بیشتر قرار گرفته یا حذف شوند طرح شد. در پایان جلسه مقرر شد چارچوب اولیه با توجه به نظرات طرح شده در جلسه اصلاح و تکمیل شده و در فرآیند بعدی پایان نامه اعتبار سنجی گردد.
 
  • جلسه هم اندیشی خبرگان
  • جلسه هم اندیشی خبرگان
  • جلسه هم اندیشی خبرگان
  • جلسه هم اندیشی خبرگان
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://hospes.iums.ac.ir/find.php?item=34.30034.54561.fa
برگشت به اصل مطلب