دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- [اخبار پایگاه]
برگزاری دور هشتم دوره گردشگری سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: هشتمین دوره گردشگری سلامت در محل دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ شهریور ماه ۹۶ در محل دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار گردید.
فراگیران محترم این دوره شامل کارشناسان گردشگری سلامت بیمارستان‌ها و  مسئولین فنی دفاتر خدمات گردشگری سراسر کشور بودند.
در این برنامه سرکار خانم دکتر وطن خواه، معاون آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی به ایراد سخنرانی پرداختند. اهمیت و ضرورت گردشگری سلامت، نگاه گردشگر محوری به گردشگری سلامت، سرفصل دروس این دوره، لزوم استمرار این دوره‌ها و نقش دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی در برگزاری این دوره‌ها از جمله موارد مورد تاکید بود.
مدرسین این دوره شامل: رئیس اداره گردشگری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس محترم اداره روادید وزارت امور خارجه، رئیس محترم اداره همکاری اقتصادی حوزه اداره بین الملل وزارت متبوع، مشاور دبیرخانه سیاستگذاری سلامت وزارت متبوع، ریاست محترم انجمن توسعه گردشگری سلامت کشور و برخی از اعضای شورای راهبری گردشگری سلامت کشور، مدرسین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند.
در این کارگاه سه روزه، ضمن مرور مباحث تخصصی گردشگری سلامت، قوانین مربوط به بیماران بین الملل، تسهیلات رفاهی بیماران و همراهان، بهبود فرآیندهای بیمارستانی گردشگری سلامت و ... به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این دوره با هدف انتقال تجارب، واحد بیماران بین‌الملل بیمارستان بهمن تهران به ارایه پرداختند.

 
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
 • دور هشتم دوره گردشگری سلامت
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.30034.54566.fa
برگشت به اصل مطلب