دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- [اخبار پایگاه]
کارگاه برنامه ریزی استراتژیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۹ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: کارگاه برنامه ریزی استراتژیک از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۷ آذر ۹۶ با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و رابطان برنامه عملیاتی و استراتژیک  از معاونت های آموزشی، پژوهشی، بهداشت، درمان و دانشکده های زیرمجموعه دانشگاه، در محل ساختمان نور برگزار شد.
در این جلسه جناب آقای دکتر ملکی، رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، در مورد جزئیات برنامه استراتژیک و عملیاتی و چگونگی این برنامه ریزی و همچین ضرورت وجود برنامه بلند مدت و کوتاه مدت در دانشگاه و زیرمجموعه ها به ارائه مطلب پرداخت. همچنین به پیشنهاد وی واحدهای مختلف در خصوص نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها در مجموعه‌های خود صحبت و سوالاتشان را در این زمینه طرح کردند که با پاسخگویی صبورانه جناب آقای دکتر ملکی همراه بود. جلسه در ساعت ۱۵ به اتمام رسید و ادامه بحث به جلسه آینده موکول شد.

 
 • کارگاه برنامه ریزی استراتژیک
 • کارگاه برنامه ریزی استراتژیک
 • کارگاه برنامه ریزی استراتژیک
 • کارگاه برنامه ریزی استراتژیک
 • کارگاه برنامه ریزی استراتژیک
 • کارگاه برنامه ریزی استراتژیک
 • کارگاه برنامه ریزی استراتژیک
 • کارگاه برنامه ریزی استراتژیک
 • کارگاه برنامه ریزی استراتژیک
 • کارگاه برنامه ریزی استراتژیک
 • کارگاه برنامه ریزی استراتژیک
 • کارگاه برنامه ریزی استراتژیک
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.30034.58419.fa
برگشت به اصل مطلب