دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- اخبار آموزشی
برگزاری جلسه دفاع جناب آقای عباس مهدیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۳۱ | 

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای مهدیه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۹ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

قابل ذکر است عنوان پایان نامه آقای مهدیه، برآورد بار اقتصادی بیماری سرطان پروستات خوش خیم در ایران: سال ۱۳۹۴ است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://hospes.iums.ac.ir/find.php?item=34.30945.51343.fa
برگشت به اصل مطلب