دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- اخبار آموزشی
جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حامد آقاجانی برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۴ | 

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: جلسه دفاع پایان نامه آقای آقاجانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ۴ تیر ماه ۹۶ در سالن کنفرانس شماره ۳ دانشکده برگزار شد.

عنوان پایان نامه آقای آقاجانی، بررسی تولیدات علمی حوزه پزشکی کودکان ایران در پایگاه استنادی علوم با روش های استناد سنجی و آلتمتریکس : ۲۰۱۵-۲۰۱۰ است.

استاد راهنمای پایان نامه آقای آقاجانی، سرکار خانم دکتر نعمتی، استاد مشاور جناب آقای علی بیک و استاد داور جناب آقای دکتر پناهی بودند.

Hamed Aghajani Proposal
Hamed Aghajani Proposal
Hamed Aghajani Proposal

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.30945.51410.fa
برگشت به اصل مطلب