دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- اخبار آموزشی
برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم ویدا محمدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۹ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: جلسه دفاع پایان نامه خانم سرداری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 97 از ساعت 11 در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.
قابل ذکر است عنوان پایان نامه خانم محمدی، بررسی رابطه فرهنگ زمانی ونوآوری سازمانی دربیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1396 است.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.30945.64616.fa
برگشت به اصل مطلب