دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- اخبار آموزشی
جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مرجان خبیری نعمتی برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۷ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: جلسه دفاع پایان نامه خانم خبیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۷ آبان ماه ۹۷ در سالن کنفرانس شماره ۱ برگزار شد.
عنوان پایان نامه خانم خبیری، رابطه بین هوش هیجانی تاب آوری و فرسودگی شغلی در کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
استاد راهنمای پایان نامه خانم خبیری جناب آقای دکتر مهدی جعفری، استاد داور جناب آقای دکتر آیدین آرین و استاد مشاور سرکار خانم دکتر رقیه خبیری نعمتی بودند.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.30945.72743.fa
برگشت به اصل مطلب