دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- اطلاعیه های دانشجویی
اطلاعیه مهم - تست

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۷ | 

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: به اطلاع کلیه دانشجویان در تمامی مقاطع می رسانئ مهلت شرکت در ارزشیابی نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ تا تاریخ ۴ خرداد ۹۶ است. همچنین با توجه به این که صدور کارت ورود به جلسه آزمون پایان ترم منوط به شرکت در ارزشیابی است، از تمامی دانشجویان دعوت می شود تا در این ارزشیابی شرکت نمایند.

شایان ذکر است در صورت نداشتن کارت ورود به جلسه از شرکت در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://hospes.iums.ac.ir/find.php?item=34.31033.51100.fa
برگشت به اصل مطلب