دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- ژورنال کلابها
برگزاری ژورنال کلاب با عنوان سنجه های ارزیابی نابرابری سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۶ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: دومین نشست ژورنال کلاب گروه  اقتصاد سلامت در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ روز چهارشنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰  الی ۱۲، با سخنرانی خانم مریم خرم روز، دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته اقتصاد سلامت و با عنوان "سنجه های ارزیابی نابرابری های سلامت" برگزار شد.
وی در این ژورنال کلاب به بررسی انواع شاخص های سنجش نابرابری و کارکردهای آنها در سلامت پرداخت.
 این نشست با حضور دانشجویان دوره دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد این رشته برگزار شد. همچنین پنل علمی با حضور عضو هیئت علمی گروه اقتصاد سلامت، سرکار خانم دکتر سلیمانی موحد برگزار و پس از سخنرانی اصلی مباحث مطرح شده به نقد و بررسی گذاشته شد. جلسه با بحث و پرسش و پاسخ حضار به پایان رسید

 
  • ژورنال کلاب سنجه های ارزیابی نابرابریهای سلامت
  • ژورنال کلاب سنجه های ارزیابی نابرابریهای سلامت
  • ژورنال کلاب سنجه های ارزیابی نابرابریهای سلامت
  • ژورنال کلاب سنجه های ارزیابی نابرابریهای سلامت
  • ژورنال کلاب سنجه های ارزیابی نابرابریهای سلامت
  • ژورنال کلاب سنجه های ارزیابی نابرابریهای سلامت
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.34518.59527.fa
برگشت به اصل مطلب