دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- ژورنال کلابها
جلسه ژورنال کلاب با ارائه مقاله مرتبط با موضوع HIS

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۹ | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: جلسه ژورنال روز چهارشنبه ۶ دیماه ۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ در محل سالن کنفرانس شماره ۱ توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO) برگزار شد.
در این جلسه که با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی تشکیل شد، جناب آقای دکتر حسین احمدی، عضو محترم هیئت علمی گروه مدیریت اطلاعات، به ارائه مقاله مرتبط با موضوع HIS با عنوان Assimilation of Enterprise Systems: The Effect of Institutional Pressures and The Mediating Role of Top Management پرداخت. سپس حاضران در خصوص مطالب ارائه شده به پرسش و پاسخ پرداختند.
 
  • جلسه ژورنال کلاب با ارائه مقاله مرتبط با موضوع HIS
  • جلسه ژورنال کلاب با ارائه مقاله مرتبط با موضوع HIS
  • جلسه ژورنال کلاب با ارائه مقاله مرتبط با موضوع HIS
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.34518.59585.fa
برگشت به اصل مطلب