• 1401/12/22 - 13:58
  • - تعداد بازدید: 105
  • - تعداد بازدید کنندگان: 95
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع پایان نامه آقای ابراهیم احمدی برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه آقای احمدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت، 22 اسفند در دانشکده برگزار شد.

12583.mp3 جلسه دفاع پایان نامه آقای ابراهیم احمدی برگزار شد

 روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع پایان نامه آقای احمدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت، 22 اسفند در سالن کنفرانس شماره یک برگزار شد.

عنوان پایان نامه آقای احمدی، اثر مالیات بر دخانیات بر شیوع بیماری های ناشی از مصرف دخانیات در ایران است.

استاد راهنمای پایان نامه وی جناب آقای دکتر هادیان، استاد مشاور جناب آقای دکتر هراتی و استاد داور جناب آقای دکتر علی پور بودند.

  • Newsgroup : دفاع
  • News code : 12583
کپی لینک کوتاه:
حامد خدیوی وانقی
خبرنگار

حامد خدیوی وانقی

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings