• 1401/12/24 - 10:38
  • - تعداد بازدید: 173
  • - تعداد بازدید کنندگان: 124
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای دکتر علی طهماسبی برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای دکتر طهماسبی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، 15 اسفند ماه در دانشکده برگزار شد.

12657.mp3 جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای دکتر علی طهماسبی برگزار شد

 روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای دکتر طهماسبی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، 15 اسفند ماه در سالن کنفرانس شماره یک برگزار شد.

عنوان پایان نامه جناب آقای دکتر طهماسبی، طراحی الگوی آمادگی مدیریتی بیمارستان های دولتی ایران برای بحران های همه گیری مطالعه موردی اپیدمی کووید – 19 است.

استاد راهنمای پایان نامه وی، جناب آقای دکتر آرین خصال، جناب آقای دکتر مسعودی اصل، اساتید مشاور سرکار خانم دکتر وطن خواه، جناب آقای دکتر معصومی، اساتید داور داخل جناب آقای دکتر، جناب آقای دکتر پوراصغری، اساتید داور خارج جناب آقایان دکتر ابرازه و جناب آقای دکتر رحمانی بودند.

  • Newsgroup : دفاع
  • News code : 12657
کپی لینک کوتاه:
حامد خدیوی وانقی
خبرنگار

حامد خدیوی وانقی

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings