سرکار خانم نهری
مسئول اداره آموزش
شماره تماس داخلی: 206
شماره تماس: 88778069

 

سرکار خانم شاهمرادی

کارشناس اداره آموزش در مقاطع:

 • کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • کارشناسی ارشد رشته های کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و اقتصاد بهداشت
 • دکتری رشته های سلامت در بلایا و فوریت ها، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و اقتصاد سلامت
داخلی: ۲۱۰

 سرکار خانم دهقان

کارشناس اداره آموزش

 • اداره امور کلاس ها
 • کارشناسی ارشد رشته  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 •  کارشناسی ارشد رشته  ارزیابی فناوری سلامت
 • دکتری رشته های مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و سیاستگذاری سلامت

داخلی: ۲۰۸

سرکار خانم قیاسی

کارشناس اداره آموزش در زمینه های:

 • برنامه ریزی کلاسی، درسی و امتحانی
 • تنظیم قراردادهای حق التدریس
 • مسئول برگزاری امتحانات
 • برگزاری شورای معین
داخلی: ۲۰۴

سرکار خانم شفیعی

کارشناس اداره آموزش در مقاطع:

 • کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامت
 • کارشناسی ارشد رشته های انفورماتیک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت
 • دکتری رشته های مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی

داخلی: ۲۰۷

       
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings