کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 

باتوجه به پیشرفت‌های روزافزون علوم پزشکی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش‌های علوم پزشکی، تاکید بر رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ها، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مختلف از جمله پژوهش بر روی انسان‌ها و جمع آوری و نگهداری اطلاعات، باعث افزایش نگرانی از سوء استفاده و زیان رسانیدن به انسان‌ها و عدم رعایت موازین اخلاقی در طراحی و اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری نامشروع از این اطلاعات گشته است. لذا به منظور پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در بیانیه های ۱۹۴۷ نورنبرگ و ۱۹۷۵ هلسینکی و ۱۹۷۸ بلمونت اصول، ‌قواعد و موازینی در این زمینه وضع و به کشورها توصیه گردید که این کدهای اخلاقی را درپژوهش‌های علوم زیستی به مورد اجرا گذارند. این موضوع در هجدهمین گردهمایی EM/ACHR سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۵ (در ریاض عربستان) نیز مطرح و مقرر گردید که کمیته‌های ملی اخلاق در پژوهش‌های علوم زیستی در تمامی کشورهای منطقه، آیین نامه‌ی کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی را تصویب و به مورد اجرا گذارند. به منظور تسهیل امور مربوطه کارگروه ها و کمیته هایی برای بررسی و نظارت اخلاقی  بر پژوهش های علوم پزشکی در کشور ایجاد شده است. کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی به عنوان نماینده دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکاه علوم پزشکی ایران تحت نظارت و  سرپرستی معاونت پژوهشی دانشکده درحال فعالیت و همکاری است.


۱) معرفی اعضای کمیته
 


خانم دکتر فرحناز صدوقی
(سرپرست کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی)
۸۸۷۸۰۷۳۶- ۰۲۱

 
آقای دکتر عسگر آقایی هشجین
(گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) 
 خانم دکتر شادی اسدزندی
(گروه کتاب داری و اطلاع رسانی پزشکی)
 آقای دکتر محسن دولتی
(گروه سلامت در بلایا و فوریت ها)
 خانم دکتر رفعت باقرزاده 
(گروه زبان انگلیسی)
 آقای دکتر محمد هادیان
(گروه اقتصاد سلامت)
خانم دکتر مریم احمدی
(گروه مدیریت اطلاعات سلامت) 

آقای سامان محمدپور
(رابط کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی)
۸۸۷۹۴۳۰۱-۰۲۱(داخلی ۱۹۳)
۸۸۷۹۴۳۰۰-۰۲۱

 ۲)فرآیند

 

۳) فرم ها

 

۴) آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها

 آیین نامه ها

 

    

بخشنامه ها

 

 

۵) فهرست مجوز های صادر شده در سه سال اخیر (پایان نامه ها و طرح ها)

 

 

   

به‌روز رسانی: ۱۴۰2/۰3/01
Template settings