کمیته تکنولوژی آموزشی

سرکار خانم دکتر اسدزندی
مسئول کمیته

راه ارتباطی: asadzandi.sh@iums.ac.ir

اهداف کمیته:

 • آشنا و توانمند کردن اعضای هیات علمی با نوآوری های آموزشی و تکنولوژی مدرن آموزشی
 • ایجاد بستر و فضای مناسب برای تولید تکنولوژی های آموزش محور برای اعضای هیات علمی و دانشجویان
 • ترغیب اعضای هیات علمی و دانشجویان به ارائه طرح های تحقیقاتی تکنولوژی محور
 • اطلاع رسانی وبینارها، کارگاه‌ها و دوره ها با محوریت تکنولوژی مبتنی بر آموزش
 • همکاری در برنامه های واحد تکنولوژی آموزش EDC دانشگاه در دانشکده
 • جلب همکاری اعضای هیات علمی و دانشجویان در برگزاری دوره های آموزشی

شرح وظایف کمیته:

 • ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر فصل به مدیر دفتر توسعه
 • همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه
 • برگزاری کارگاه ها و وبینارها در دانشکده و با همکاری واحد تکنولوژی دانشگاه
 • برگزاری یک رویداد محصول محور در دانشکده با هدف عملیاتی سازی تحقیقات و پژوهشهای دانشکده
 • کمک به تالیف یا تهیه کتاب، کتابچه و جزوات آموزشی در حوزه تکنولوژی آموزشی با همکاری واحد تکنولوژی دانشگاه
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings