به همت کمیته آموزش مجازی دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آموزش ساخت محصولات آموزشی الکترونیکی تعاملی با نرم افزار Storyline 3 تولید و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

Template settings