دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • ریاست
 • معاونت آموزشی
 • معاونت پژوهشی
 • معاونت بین الملل
 • معاونت پشتیبانی
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی
 • کمیته تحقیقات دانشجویی

شورای پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 | 
جلسات این شورا هر هفته روزهای سه شنبه  از  ساعت ۱۰ الی ۱۲ منعقد می گردد

اعضاء شورای پژوهشی  :
 
    
سرکار خانم دکتر فرحناز صدوقی
معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
سرکار خانم دکتر لیلا نعمتی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سرکار خانم دکتر رفعت باقرزاده
گروه آموزشی زبان انگلیسی
سرکار خانم دکتر پروین  ابراهیمی
گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 
سرکار خانم دکتر مریم سلیمانی موحد
گروه آموزشی اقتصاد سلامت
 
سرکار خانم دکتر شاندیز مصلحی
گروه آموزشی سلامت در بلایا و فوریت‌ها
جناب آقای دکتر عباس شیخ طاهری
گروه آموزشی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

 

جهت مشاهده و دریافت cv اعضاء شورای پژوهشی اینجا کلیک کنید.

وظایف شورای پژوهشی :
 • – بررسی و تصویب طرح های پژوهشی مستقل در دانشکده
 • نظارت بر کلیه امور قرارداد طرح های پژوهشی پایان نامه ای و مستقل در سطح دانشکده
 •  تدوین برنامه های عملیاتی پژوهشی دانشکده با توجه به استراتژی های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 • –ارائه ی راهکارهای ایجاد انگیزه در اعضای هیات علمی دانشکده به منظور ارتقای کمی و کیفی طرح های پژوهشی
 •  همکاری با معاونت تحقیقات  و فناوری دانشگاه در راستای تدوین اولویت های پژوهشی دانشگاه
 • تسهیل روند تصویب طرح های پژوهشی مرتبط با دانشگاه نسل سوم در دانشکده
 •  بررسی و تایید گزارش سالیانه فعالیت های پژوهشی دانشکده
 • هدایت مجریان طرح های پژوهشی در راستای کاربردی سازی نتایج پژوهش و گزارش به مراکز و مسئولین ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه و بانک های اطلاعاتی دانشکده
 • اولویت بخشی به نوآوری در حوزه های نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور در پروژه های پژوهشی تصویب شده در دانشکده
 • هماهنگی جهت انجام پژوهش های بین رشته ای در دانشکده
 • بررسی و تایید هسته های پژوهشی پیشنهادی اعضای هیات علمی و گروه های دانشکده
 • ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشکده
 • بررسی و تایید گزارش پیشرفت طرح های پژوهشی مستقل و پایان نامه ای
 • هدایت طرح های پژوهشی پیشنهادی در راستای هسته های پژوهشی مصوب دانشکده
 • توسعه، تقویت و هدایت پایان نامه ها و طرح های پژوهشی مستقل با اولویت پژوهش های هدفمند در راستای توسعه مرزهای دانش
 • شرکت فعال در شوراها، جلسات و کمیته های مختلف پژوهشی در سطح دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع (حسب مورد).
 
مصوبات شورای پژوهشی:
سال ۹۹
 

موضوع
مصوبه تاریخ
شرایط طرح پژوهشی که مجری جهت دفاع از آن در جلسه شورای پژوهشی شرکت نکرده است
 1. در صورتیکه مجری یا نماینده آن ( مجری / دانشجو) در جلسه دفاع از طرح پژوهشی شرکت ننماید، طرح بعد از تشکیل سه جلسه در شورای پژوهشی بررسی خواهد شد.
 2. در صورتیکه مجری یا نماینده آن ( مجری / دانشجو) دو بار در جلسه دفاع از طرح پژوهشی شرکت ننماید، طرح رد و بایگانی خواهد شد.
۹۹/۰۶/۱۸
فرآیند داوری  طرح های پژوهشی بدون هزینه در فرآیند داوری در خصوص طرح های پژوهشی بدون هزینه با همکاری سازمان های ملی و بین المللی، ابتدا یکی از اعضای شورا که در زمینه طرح مذکور تخصص دارد طرح را بررسی و اظهار نظر می نماید. در صورت مثبت بودن نظر نامبرده،  طرح در شورای پژوهشی مطرح و در صورت تایید، مصوب می گردد. در خصوص طرح های بدون هزینه که با همکاری مراکز ملی و بین المللی نیستند فرآیند داوری طبق روال معمول انجام خواهد شد. ۹۹/۰۳/۲۰

 
سال ۹۸
 
 
موضوع مصوبه تاریخ
شرایط بررسی مجدد پروپوزال طرح پژوهشی تایید شده در شورای پژوهشی دانشکده بررسی مجدد پروپوزال های تایید نشده در بررسی اولیه شورای پژوهشی (شرط پذیرش اولیه کسب حداقل ۶۰ امتیاز می باشد) منوط به کسب حداقل ۴۰ امتیاز خواهد بود. این فرصت تنها یکبار به پژوهشگر داده خواهد شد. ۹۸/۳/۲۰
ترتیب نویسندگان در مقاله حاصل از طرح پژوهشی مستقل (مستقل)
در خصوص ترتیب و نقش هریک از اعضای تیم پژوهشی، توافق جمعی تیم پژوهش و رعایت مصوبات تحصیلات تکمیلی الزامی است
اگر مقاله جزء مقالات شرطی دفاع نباشد، وابستگی سازمانی نویسنده اول یا مسئول مقاله باید دانشگاه علوم پزشکی ایران باشد
۹۸/۱۰/۱۷
ظرفیت پذیرش طرح مرور نظام مند از هر عضو هیات علمی هر عضو هیات علمی می تواند حداکثر دو طرح مرور نظام مند در سیستم پژوهشیار ثبت نماید. ثبت طرح بعدی، منوط به چاپ مقاله در یکی از دو طرح می باشد. ۹۸/۱۰/۱۷
یکی از شرایط اولیه بررسی طرح پژوهشی اگر نمونه اولیه ابزار پژوهشی در پژوهشیار ضمیمه نشده باشد بررسی اولیه طرح در شورای پژوهشی دانشکده انجام نخواهد شد. ۹۸/۱۰/۱۷

 
 سال ۹۷
 
 
موضوع مصوبه تاریخ
حداکثر فاصله زمانی ثبت طرح تا ارسال نهایی آن در پژوهشیار
فاصله زمانی ثبت طرح پژوهشی تا ارسال نهایی آن (حالت غیر قابل ویرایش در سیستم پژوهشیار) حداکثر یک ماه می باشد. در غیر این صورت طرح مذکور توسط ادمین بایگانی خواهد شد.
۹۷/۲/۲۳
شرایط عقد قرارداد طرح های پژوهشی ۱- در صورتیکه طرح Demand Base  باشد باید چهار شرط زیر برقرار باشد:
* برای شروع، نامه رسمی از محل درخواست کننده الزامی است
*حداقل ۵۰ درصد هزینه را درخواست کننده تأمین نماید.
*برای تسویه حساب نمودن، درخواست کننده تایید نماید که گزارش نهایی (نتایج پژوهش) در راستای رفع مشکل مورد نظر بوده است
۲- در صورتیکه طرح منجر به تولید محصول یا Patent شود:
*بعد از تایید شورای تحصیلات تکمیلی، هزینه ها در شورای پژوهشی دانشکده کارشناسی شود
*برای تسویه حساب نمودن، مراجع ذیصلاح محصول /  Patent را تایید نمایند
۳- طرح در راستای اولویت های پژوهشی دانشکده باشد
 
۹۷/۸/۱
شرایط قرارداد طرح های کارشناسی ارشد با هزینه بالاتر از سقف در صورتی با طرح های کارشناسی ارشد با هزینه بالا قرارداد عقد می شود که شرایط ذیل را دارا باشند:
۱- مواد مصرفی و تجهیزات داشته باشند
۲-فرآیندتصویب طرح های پژوهشی مستقل را طی کنند
 
۹۷/۱۲/۱۴
ظرفیت هر عضو هیات علمی جهت ارسال طرح مرور نظام مند هر عضو هیات علمی می تواند حداکثر یک طرح مرور نظام مند در سیستم پژوهشیار ثبت نماید. ثبت طرح بعدی مرور نظام مند منوط به خروجی (چاپ مقاله) طرح قبلی می باشد. ۹۷/۱۲/۲۱

 سال ۹۶
 
موضوع مصوبه تاریخ 
پیش شرط اولیه بررسی طرح های پژوهشی مستقل: مرور نظام مند در طرح هایی که به روش مرور نظام مند انجام  می شود باید با توجه به معیارهای ورود و خروج چکیده، حداقل دو مقاله مطالعه اولیه(Primary Study) مرتبط در سیستم پژوهشیار در قسمت ضمائم ثبت شود ۹۶/۸/۱۴
پیش شرط ارسال طرح های پژوهشی مستقل برای داوران پروپوزال طرح پژوهشی ثبت شده در پژوهشیار در صورتی برای داوران ارسال خواهد شد که حداقل امتیاز کسب شده بر اساس چک لیست ارزیابی اولیه پروپوزال طرح های پژوهشی مستقل، ۶۰  باشد
 
۹۶/۱۱/۱۵
 
بهبود فرآیند رنکینگ نهایی طرح ها در دانشکده اعضای شورای پژوهشی دانشکده بر اساس فرم ارزیابی نهایی پروپوزال،  به هر طرح امتیاز    می دهند که میانگین این امتیازها مبنای رتبه بندی طرح ها برای هر رنک خواهد بود
 
۹۶/۱۱/۲۹
 
 
 
 
پیش شرط بررسی هسته های پژوهشی
با توجه به محدودیت های هسته های پژوهشی هر دانشکده، مقرر گردید هر گروه  حداکثر دو هسته پژوهشی پیشنهاد دهد ( لازم به ذکر است تصمیم گیری نهایی در خصوص هسته ها در جلسه مشترک دانشکده با دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه انجام خواهد شد)  
 
 
 
 
۹۶/۱۲/۱۳
عنوان هسته پژوهشی باید مرتبط با تخصص، دانش و مهارت های مسئول و دستیار هسته پژوهشی باشد
 1. مستندات مورد نیاز برای بررسی هسته پژوهشی عبارت است از:
 2. CV مسئول و دستیار هسته پژوهشی
-مقالات و طرح های پژوهشی(در حال اجرا یا خاتمه یافته) مرتبط مسئول و دستیار هسته پژوهشی
 
بروز رسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ 

کلیدواژه ها: شورای پژوهشی | دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1840 بار   |   دفعات چاپ: 659 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر