دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

گروه مدیریت اطلاعات سلامت

 | تاریخ ارسال: 1397/8/13 | 
امروزه جمع آوری اطلاعات و پایش آنها نقشی اساسی در تصمیمات مهم در حوزه بهداشت، درمان و سلامت ایفا می‌کند. از این جهت گروه مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با گرد هم آوری اساتید برجسته این رشته سعی بر ارتقای این رشته دارد. جهت آشنایی با هر یک از این عزیزان نمونه CV آنها در اختیار مراجعه کنندگان قرار می‌گیرد.
 
مریم قویدست

سرکار خانم مریم قویدست: کارشناس گروه
شماره تماس: ۸۸۱۹۷۲۶۱ یا شماره داخلی ۱۸۶

اعضای گروه مدیریت اطلاعات سلامت:

رتبه علمی: استاد
شماره تماس داخلی: ۱۹۵
نشانی صندوق پست الکترونیک:
ahmadi.miums.ac.ir
برنامه هفتگی سرکار خانم دکتر احمدی
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه اطلاعات سلامت)

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
رتبه علمی: استاد
شماره تماس:  ۰۲۱۸۸۷۸۰۷۳۶

نشانی صندوق پست الکترونیک:
sadoughi.fiums.ac.ir
برنامه هفتگی سرکار خانم دکتر صدوقی
محل استقرار: نیم طبقه اول دانشکده (دفتر معاونت پژوهشی دانشکده)

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۹۰
نشانی صندوق پست الکترونیک:
langarizadeh.miums.ac.ir
برنامه هفتگی جناب آقای دکتر لنگری زاده
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه اطلاعات سلامت)

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۹۴
نشانی صندوق پست الکترونیک:
Ayatollahi.hiums.ac.ir
برنامه هفتگی سرکار خانم دکتر آیت اللهی
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه اطلاعات سلامت)

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۲۴۹
نشانی صندوق پست الکترونیک:
abbas.taherigmail.com
برنامه هفتگی جناب آقای دکتر شیخ طاهری
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه اطلاعات سلامت)

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار

طرح درس‌های موجود در این فایل:

تصمیم گیری
دکتری
انفورماتیک پزشکی
ساختمان داده
دکتری
انفورماتیک پزشکی
ساختمان داده
کارشناسی ارشد
فناوری اطلاعات سلامت
طراحی و ارزیابی
کارشناسی ارشد
انفوئرماتیک پزشکی
طراحی و توسعه سیستم‌های اطلاعات سلامت

دریافت طرح درس گروه مدیریت اطلاعات سلامت ترم دوم ۹۷-۹۸
طرح درس‌های موجود در این فایل:

ابزار و روش تحقیق
دکتری
انفورماتیک پزشکی
استانداردهای اطلاعات سلامت
دکتری
انفورماتیک پزشکی
هوشمند سازی سیستم‌های اطلاعات
دکتری
فناوری اطلاعات سلامت
استانداردها و کد گذاری داد‌ه‌های بهداشت و درمان
کارشناسی ارشد
انفورماتیک پزشکی
روش تحقیق
کارشناسی ارشد
فناوری اطلاعات سلامت
فناوری اطلاعات سلامت
کارشناسی ارشد
فناوری اطلاعات سلامت

کلیدواژه ها: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی | گروه مدیریت اطلاعات سلامت |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 10466 بار   |   دفعات چاپ: 256 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر