دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • ریاست
 • معاونت آموزشی
 • معاونت پژوهشی
 • معاونت بین الملل
 • معاونت پشتیبانی
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی
 • کمیته تحقیقات دانشجویی

گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
<<<گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی>>>
تاریخچه:
رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۵۴ در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی ایران (مرکز پزشکی ایران سابق) راه‌اندازی شد. اولین مقطع کارشناسی نیز در سال ۱۳۶۹ راه‌اندازی گردید. در سال ۱۳۹۳ نیز مقطع دکتری تخصصی رشته در این گروه آموزشی راه‌اندازی شد. از سال ۱۳۹۴ متعاقب سیاست وزارت بهداشت مبنی بر تمرکز دانشگاه های تیپ یک بر تحصیلات تکمیلی، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی این رشته حذف و فعالیت گروه آموزشی در جهت آموزش سطح تحصیلات تکمیلی (مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری) معطوف گردید. تاکنون۶۶ نفر در مقطع کارشناسی و ۶۶ نفر در مقطع کارشناسی ارشد از این گروه فارغ‌التحصیل شده اند. همچنین در حال حاضر ۳۱ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۴ دانشجودر مقطع دکتری تخصصی در حال تحصیل هستند.

رسالت گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی:
جذب دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری  رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از طریق آزمونهای سالیانه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تربیت و توانمند سازی آنان به منظور اشتغال  و ارایه خدمات علمی و آموزشی و پژوهشی در مراکز اطلاع رسانی و اسناد و مدارک کشور به عنوان پژوهشگر ،محقق و عضو هیات علمی

دورنمای گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی:
پیشرو در سطح ملّی و منطقه ای از لحاظ کمیت و کیفیت آموزش و پژوهش در رشته و رسیدن به مرجعیت علمی در کشور تا سال ۱۴۰۴

ارزش‌های گروه گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی:
 • پویایی و نوگرایی آموزشی و پژوهشی و یادگیری مادام العمر
 • پاسخگویی به نیازهای علمی دانشجویان و جامعه کتابدرای پزشکی
 • پایبندی به اخلاق حرفه ای
 • تعامل پویا و موثر با اساتید، دانشجویان، و دانش آموختگان رشته
 • گسترش ارتباطات حرفه ایی در سطح داخلی  و بین المللی 

رشته‌های گروه گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی:
گروه آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشجومی پذیرد. رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی مبتنی بر دو حوزۀ علمی «علم کتابداری» و «علم اطلاعات» و کاربرد تلفیقی آن‌ها در حوزۀ سلامت می‌باشد که به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاهی، بیمارستانی، مراکز تحقیقاتی سلامت، دفاتر علم سنجی و مراکز مشاوره و جستجوی اطلاعات می پردازد. . اهداف اصلی این رشته پیرامون انتخاب، فراهم‌آوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات سلامت قرار دارد تا از این طریق با فراهم آوری اطلاعات مورد نیاز تیم بهداشت و درمان و در اختیار قرار دادن اطلاعات به سرویس گیرنده به ارتقا وضعیت سلامت جامعه کمک نماید. انتظار می‌رود با حضور فارغ التحصیلان این رشته در حوزه‌های مرتبط، دسترسی، اشاعه و استفاده از اطلاعات تولید شده به نحو مؤثرتری در حوزه بهداشت و درمان صورت گیرد و فارغ التحصیلان علاوه بر مشارکت در فراهم آوری، اشاعه، جستجو و مشاوره اطلاعاتی، نقش فعالی در تولید علم و فناوری و ارزیابی آن داشته باشند و به پیشگیری و درمان نیز فعالانه کمک نمایند و در ارتقا سواد سلامت جامعه نقش فعالی داشته باشند.
 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی:
تعداد کل واحدهای درسی در مجموع ۳۲ واحد شامل دروس اختصاصی اجباری۲۲ واحد دروس اختیاری ۴ واحد پایان نامه ۶ واحد
دوره دکتری تخصصی (ph.d) رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی:
تعداد کل واحدهای درسی در مجموع ۴۷ واحد شامل دروس اختصاصی اجباری۲۳ واحد دروس اختیاری ۴ واحد پایان نامه ۲۰ واحد

 
 

سرکار خانم سارا عابد: کارشناس گروه
شماره تماس: ۸۸۱۹۷۲۶۱ یا شماره داخلی ۱۸۷

 

اعضای گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی:


رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۹۶
نشانی صندوق پست الکترونیک:
parisebtyahoo.com
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی)
 
آشنایی با سرکار خانم دکتر اسکروچی در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


  

رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۹۸
نشانی صندوق پست الکترونیک:
shahramssyahoo.com
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی)
 
آشنایی با جناب آقای دکتر صدقی در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


  

رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۹۸
نشانی صندوق پست الکترونیک:
siruspanahigmail.com
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی)
 فهرست کتابهای منتشر شده جناب آقای دکتر پناهی
دریافت برنامه هفتگی جناب آقای دکتر پناهی
آشنایی با جناب آقای دکتر پناهی در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


 
 

رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۱۹
نشانی صندوق پست الکترونیک:
nematianaraki.liums.ac.ir
محل استقرار: نیم طبقه دوم (دفتر توسعه آموزش)
 
آشنایی با سرکار خانم دکتر نعمتی در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


  ⩥بازنشستگان گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی⩤

رتبه علمی: مربی
شماره تماس داخلی: ۱۹۰
نشانی صندوق پست الکترونیک:
m.alibeykgmail.com
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی)
 
آشنایی با جناب آقای علی بیک در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


  
رتبه علمی: مربی
شماره تماس داخلی: ۱۲۹
نشانی صندوق پست الکترونیک:
n_mohagheghyahoo.com
محل استقرار: نیم طبقه اول دانشکده (دفتر توسعه آموزش)
 
آشنایی با سرکار خانم محقق در برخی منابع علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


 دریافت طرح درس گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ترم اول ۹۷-۹۸
طرح درس‌های موجود در این فایل:

برنامه ریزی و ارزیابی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی
دکتری
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
علوم ارتباطات
دکتری
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
کاربرد فناوری اطلاعات
دکتری
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
دکتری
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سیستم‌های اطلاع رسانی پزشکی
دکتری
رشته‌های مختلف دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
پایگاه داده‌ها
کارشناسی ارشد
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مبانی اطلاع رسانی
کارشناسی ارشد
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی
کارشناسی ارشد
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

دریافت طرح درس گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ترم دوم ۹۷-۹۸
طرح درس‌های موجود در این فایل:

آشنایی با اصول آموزش از راه دور
دکتری
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
اقتصاد اطلاعات
دکتری
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی تطبیقی
دکتری
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دکتری
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
آشنایی با اصول آموزش از راه دور
کارشناسی ارشد
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سمینار تحقیق
کارشناسی ارشد
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکیکتاب های گروه:

کتب تالیفی:

 1. علی بیک، محمد رضا و منصوره دمرچی‌لو. خرید ائتلافی منابع علمی. تهران: نشر کتابدار، ۱۳۹۰
 2.  علی بیک، سپیده و محمد رضا علی بیک. راهنمای استفاده EndNote x۴.۰.۱. تهران: نشر کتابدار، ۱۳۹۰
 3. دمرچی‌لو ، منصوره. زیر نظر محمد رضا علی بیک. شاخص هرش و شاخص‌های مکمل آن. تهران: چاپار، ۱۳۹۳
 4. رهادوست، فاطمه، محمد قاسم ابراهیم زاده، علی حصوری، محمد رضا علی بیک و فریبرز خسروی. سرعنوان های موضوعی پزشکی. تهران کتابخانه ملی، ۱۳۷۰
 5. جمالی‌مهمویی، حمیدرضا، سعید اسدی، شهرام صدقی. سنجش اثر پژوهش در علوم پزشکی: الگوها و روش‌ها .تهران: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران‏‫، ۱۳۹۱
 6. صدقی، شهرام. م‍ع‍م‍اری‌ وب‌ (اص‍ول‌ و روش‌ طراح‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ وب‌). تبریز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز. ۱۳۸۳
 7. محرابی، عصمت، نیلوفر محقق، یحیی حجتی‌زاده. ترجمان دانش بسط مبانی نظری مدیریت،انتقال و اشتراک دانش. تهران: اساطیر پارسی: چاپار، ۱۳۹۶
 8. اسکروچی رقیه. جازبی فاطمه.  برنامه نویسی با مت لب. تهران: یاد عارف. ۱۳۹۲

کتب ترجمه:

 1. رضایی زاده، محمود و سیروس پناهی (مترجم). مربی گری تغییر (تالیف کی تورن). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۸
 2. رضایی زاده، محمود، سیروس پناهی، و علیرضا شاهرخی (مترجم). رهبری بر مبنای الگو (تالیف جمعی از اساتید دانشگاه هاروارد). تهران: نشر شیوه، ۱۳۸۸
 3. رضایی زاده، محمود و سیروس پناهی (مترجم). دستنامه مدیران جوان (تالیف موری استتنر). تهران: سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۸
 4. رضایی زاده، محمود و سیروس پناهی (مترجم). خود رهبری و مدیر یک دقیقه ای (تالیف کنت بلانچارد، سوزان فاولر، و لورانس هاوکینز). کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، ۱۳۸۶

فهرست دروس مورد ارائه گروه


کلیدواژه ها: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی | دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 6068 بار   |   دفعات چاپ: 236 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر