تماس با دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- موضوع تماس
1 تماس با:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
رییس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
معاون آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
معاون بین الملل دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
معاون پشتیبانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
معاون دانشجویی و فرهنگی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
روابط عمومی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
2 موضوع
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
انتقاد و پیشنهاد
درخواست اطلاعات، پرسش و راهنمایی
سایر موارد
- اطلاعات شخصی
پر کردن فیلدهای این بخش اجباری نیست.
3 نام و نام خانوادگی
لطفا فارسی تایپ کنید
4 شماره تماس
جهت پاسخگویی در صورت نیاز
5 نشانی صندوق پست الکترونیکی
- متن پیام شما
6 متن پیام