دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

فرم درخواست کامل مقاله


کد رهگیرى این فرم: P214-F204-U0-N531435          
[ چاپ فرم ]
:: اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی
شماره تماس (در صورت درج شماره تلفن ثابت، لطفا با کد شهر وارد نماییید)
نشانی صندوق پست الکترونیک
نوع ارتباط با دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشجو
کارمند
هیئت علمی
سایر
:: اطلاعات کتابشناختی مقاله مورد نیاز

عنوان مقاله
نام مجله
سال انتشار
شماره جلد
شماره مجله