دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

داخلی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

حدود اختیارات و وظایف کمیته‌های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی

 
۱- رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس یا قتل)
۲- رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری مانند :
الف) تقلب در امتحان
ب) فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری درامتحان.
ج) ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه‌های دانشگاه یا خوابگاه شود.
د) ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت‌المال.
۳- تخلفات سیاسی :
الف) دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهکهای محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها.
ب) عضویت در گروهکهای محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها.
ج) فعالیت و تبلیغ به نفع گروهکها و مکاتب الحادی.
د) توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند شعارنویسی، پخش اعلامیه و ....)
ه) ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه.
۴- تخلفات اخلاقی :
الف) استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع اینگونه مواد.
ب) استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوح‌های رایانه‌ای مستهجن و یا مداخله در خرید و فروش، تکثیر، توزیع اینگونه وسایل.
ج) عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده یا آرایش مبتذل.
د) استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکسهای مستهجن و یا آلات لهو و لعب.
ه) عدم رعایت شئون دانشجویی.
و) داشتن رابطه نامشروع.
ز) تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع.
ح) انجام عمل منافی عفت.

تنبیهات

۱- تنبیهاتی که با حکم کمیته‌های انضباطی دانشگاه یا کمیته مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان می‌تواند اعمال شود .
الف) احضار و اخطار شفاهی.
ب) اخطار کتبی و درج در پرونده دانشجو.
ج) تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو.
د) توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو.
ه) دادن نمره ۲۵/۰ .( در صورت تقلب در امتحانات)
و) محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه (از قبیل وام، خوابگاه و .....)
ز) دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف، منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه یا بیت‌المال شده باشد.
ح) منع موقت از تحصیل تا مدت دو نیمسال تحصیلی (با احتساب یا بدون احتساب‌‌سنوات)
گزیده‌ای از آئین‌نامه امتحانات دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
الف ) وظایف اجرایی :
۱- کنترل کارت دانشجویان قبل از ورود به جلسه امتحانات توسط مسئولین حوزه‌های امتحانی و مراقبین
۲- بررسی اسامی دانشجویان غایب در امتحانات بعلت موارد موجه (بیماری، اتفاقت احتمالی) و گزارش کتبی آن به مسئول اداره آموزش دانشکده جهت اخذ تصمیم
۳- معرفی کتبی دانشجویان متخلف در امتحان به معاونت آموزشی
۴- کنترل دانشجویان از جهت رعایت شئونات اسلامی و عدم استفاده از تلفن همراه قبل از ورود به جلسه امتحانات
۵- هماهنگی‌های لازم جهت حسن اجرای امتحانات با همکاری مراقبین، ناظرین گروهها، مسئولین حوزه‌های امتحانی و رفع اشکالات موجود.
۶- بررسی دقیق اوراق مخصوص امتحانات از قبیل الصاق برگه مشخصات روی پاکت‌ها، نصب سربرگ جهت کلیه امتحانات با مشخصات مربوطه، ارسال دعوت‌نامه برای مراقبین، اطلاع‌رسانی به مدیران گروهها و ناظرین امتحانات هر گروه در مورد تاریخ امتحانات، تنظیم صورتجلسه در پایان هر امتحان، لیستهای کامپیوتری نمرات.
۷- اعلام برنامه روزانه به دانشجویان در ایام امتحانات در بورد خاص خود.
۸ – اعلام نمرات توسط استاد مربوطه ابتدا ثبت موقت و سپس پس از پنج روز ثبت نهایی می گردد و دانشجو موظف است در زمان ثبت موقت به سایت مراجعه و در صورت داشتن اعتراض در زمان معین اعلام نماید . در غیر این صورت پس از ثبت نهایی ، تغییر نمره به هیچ عنوان صورت نمی گیرد .
ب ) گزیده‌ای از آئین‌نامه آموزشی در ارتباط با امتحانات :
۱- غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان همان درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می‌گردد.
۲- تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان به عهده کمیسیون پزشکی شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه و یا کمیته منتخب یا کمیسیون ویژه آن شوراهاست.
۳- دانشجویانی که بعلت بیماری در جلسه امتحان غیبت داشته‌اند، لازم است تا گواهی استعلاجی و مدارک پزشکی خود را در اسرع وقت به اداره آموزش دانشکده تحویل داده تا اقدام قانونی از طریق کمیسیون پزشکی منتخب شورای آموزشی دانشگاه بعمل آید. در صورت تایید مدارک پزشکی و گواهی استعلاجی از سوی شورای آموزشی دانشگاه، غیبت در جلسه امتحان موجه تشخیص داده شده و نسبت به حذف آن درس اقدام خواهد شد.
* نمرات پروژه، تحقیق، امتحان میان ترم و نظایر آنها نمی‌تواند به تنهایی مبنیا تجدید نظر در نمرات امتحانی باشد.
* با توجه به اینکه برنامه امتحانات همزمان با انتخاب واحد اعلام می‌گردد دانشجو مجاز به انتخاب دروسی که امتحان آنها در یک روز و یک ساعت است نمی‌باشند. در موارد استثنایی موافقت مدیر گروه آموزشی الزامی است. در هر صورت مسئولیت مستقیم آن به عهده شخص دانشجو می باشد .
ج ) قوانین و مقررات دانشجویی :
۱- دانشجویان ملزم هستند ۱۰ دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری حضور داشته و در صندلیهای تعیین شده مستقر شوند.
۲- پس از شروع امتحان، دانشجویی که تأخیر دارد در صورتی می‌تاند در جلسه امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی جلسه امتحان را ترک نکرده باشد. بدیهی است دایره امتحانات برای دادن وقت اضافی به این دانشجویان الزامی ندارد.
۳- همراه داشتن کارت معتبر دانشجویی و برگه نهایی انتخاب واحد در هر جلسه امتحان الزامی است. مسئولین حوزه‌های امتحانی با دانشجویانی که فاقد مدارک فوق می‌باشند برابر مقررات قانونی رفتار خواهند نمود.
۴- دانشجویان موظف هستند در طول برگزاری امتحان آرامش و سکوت جلسه را رعایت نمایند.
۵- انجام هر کاری که موجب اختلال یا وقفه در اجرای امتحانات گردد، برحسب گزارش مسئول حوزه و تایید مسئول دایره امتحانات به معاونت آموزشی گزارش شده و با این افراد برابر مقررات رفتار خواهد شد.
۶- انجام اعمالی مانند استفاده از تلفن همراه و نگاه کردن به ورقه دیگران، صحبت کردن با یکدیگر، استفاده غیر مجاز از یادداشت، کتاب، جزوه، تبادل ورقه و یادداشت و کف نویسی به تشخیص مراقبین حوزه امتحانی هنگام برگزاری امتحانی خلاف مقررات محسوب شده و با افراد متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.
۷- دانشجویان مجاز به ورود اسباب و لوازم شخصی از قبیل جزوه، کتاب، یادداشت، کیف و تلفن همراه به محوطه برگزاری امتحان نمی‌باشند. مراقبین و مسئولین حوزه امتحانات موظف هستند با افرادی که به این امر توجه نمی‌کنند برخورد قانونی نمایند.
۸- چنانچه فرد متفرقه به جای فرد اصلی در جلسه امتحان حضور داشته باشد مستوجب عواقب قانونی شده و موجب معرفی فرد یا افراد متخلف به کمیته انضباطی خواهد شد.

دفعات مشاهده: 5145 بار   |   دفعات چاپ: 367 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر