دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

جلسه دفاع پایان نامه خانم سعیده جغتایی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۸ | 
 روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع پایان نامه خانم جغتایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری سلامت، هشتم مهر در سالن کنفرانس شماره یک برگزار شد.
عنوان پایان نامه خانم جغتایی، ارزیابی فناوری سلامت داروی ملوکسیکام در مقایسه با دیکلوفناک در درما بیماری استئوآرتریت در ایران است.
استاد راهنمای پایان نامه خانم جغتایی جناب آقای دکتر آرین، استاد مشاور جناب آقای دکتر علی‌پور و استاد داورجناب آقای دکتر آقایی بودند.

 

 

دفعات مشاهده: 1333 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع رساله آقای امیرعلی مرادپور برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۷ | 
 روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع رساله آقای مرادپور دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته اقتصاد سلامت، هفتم مهر ماه در سالن کنفرانس شماره یک برگزار شد.
عنوان رساله آقای مرادپور، ارزشیابی اقتصادی مداخلات درمانی نارسایی پیشرفته کلیوی در ایران است.
استاد راهنمای رساله مرادپور جناب آقای دکتر هادیان، استاد مشاور جناب آقای دکتر توکلی، داوران داخل جناب آقای دکتر رضاپور، جناب آقای دکتر ابوترابی و داوران خارج جناب آقای دکتر عامریون و جناب آقای دکتر قیاثوند بودند.
یکی از نکات قابل توجه این جلسه حضور جناب آقای دکتر قیاثوند از طریق ویدئو کنفرانس و به بررسی مطالب ارائه شده از سوی جناب آقای مرادپور پرداخت.

 

 

دفعات مشاهده: 1278 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع پایان نامه خانم محبوبه شعبانی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۶ | 
 روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع پایان نامه خانم شعبانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ششم مهر ماه در سالن کنفرانس شماره سه برگزار شد.
عنوان پایان نامه خانم شعبانی، نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت کتابداران شاغل در کتابخانه بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهرتهران است.
استاد راهنمای پایان نامه خانم شعبانی جناب آقای علی بیک، استاد مشاور سرکار خانم دکتر نعمتی، استاد ادور سرکار خانم محقق بودند.

 

 

دفعات مشاهده: 1271 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع پایان نامه خانم ندا یعقوبی نژاد برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۶ | 
 روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع پایان نامه خانم یعقوبی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ششم مهر ماه در سالن کنفرانس شماره پنج دانشکده برگزار شد.
عنوان پایان نامه خانم یعقوبی نژاد، چالشهای اعتبار بخشی آموزشی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران است.
استاد راهنمای پایان نامه خانم یعقوبی نژاد سرکار خانم دکتر رئیسی، استاد مشاور جناب آقای دکتر آرین و استاد داور جناب آقای  دکتر آقایی بودند.

 

 

دفعات مشاهده: 1184 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع رساله خانم خدیجه اصلی خوش برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۶ | 
 روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع رساله خانم اصلی خوش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ششم مهر ماه در سالن کنفرانس شماره سه برگزار شد.
عنوان رساله خانم اصلی خوش، بررسی فعالیتهای ترجمان دانش اعضای هیئت علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در ایران است.
استاد راهنمای رساله خانم اصلی خوش سرکار خانم دکتر نعمتی، استاد مشاور جناب آقای  دکتر پناهی و استاد داور جناب آقای  علی بیک بودند.

 

 

دفعات مشاهده: 1262 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر