دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

جلسه دفاع رساله جناب آقای دکتر تورج هراتی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1399/8/21 | 
 روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع رساله جلسه دفاع رساله آقای دکتر هراتی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته اقتصاد سلامت، ۱۹ آبان ماه در سالن کنفرانس شماره یک برگزار شد.
عنوان رساله جناب آقای دکتر هراتی، ارزیابی اقتصادی اجرای سیاست های قیمت سوخت بر سلامت و هزینه های سلامت ناشی از الگوی هوا در شهر تهران است. استاد راهنمای رساله وی جناب آقای دکتر هادیان، استاد مشاور سرکار خانم دکتر رئیسی و اساتید داور داخل جناب آقای دکتر علی پور، سرکار خانم دکتر سلیمانی موحد ، اساتید داور خارج جناب آقای دکتر عامریون و جناب آقای دکتر حسینی شکوه بودند.

 


 

دفعات مشاهده: 1145 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع رساله جناب آقای دکتر سید مسعود موسوی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1399/8/21 | 
 روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع رساله آقای دکتر موسوی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته سیاستگذاری سلامت، ۱۹ آبان ماه در سالن کنفرانس شماره یک برگزار شد.
عنوان رساله آقای دکتر موسوی، تحلیل وضعیت نهادی عملیاتی کارکرد های نظام سلامت مبتنی بر سیاست های کلی سلامت و ارائه گزینه های سیاستی است. همچنین استاد راهنمای رساله وی جناب آقای دکتر جعفری، استاد مشاور جناب آقای دکتر وثوق، اساتید داور داخل جناب آقای دکتر مسعودی اصل، جناب آقای دکتر پور اصغری و اساتید داور خارج جناب آقای دکتر ابراهیمی و جناب آقای دکتر رنجبر بودند.

  

دفعات مشاهده: 930 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع رساله خانم دکتر سمیه نصیری برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1399/7/29 | 
 روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع رساله خانم دکتر نصیری دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت، ۲۹ مهر در سالن کنفرانس شماره یک برگزار شد.
عنوان رساله خانم دکتر نصیری، ارائه چارچوب امنیت اینترنت اشیا در صنعت مراقبت سلامت است. همچنین استاد راهنمای رساله وی سرکار خانم دکتر صدوقی، استاد مشاور خانم دکتر دهناد، آقای دکتر تدین استاد داور داخل خانم دکتر احمدی، آقای دکتر لنگری زاده و استاد داور خارج  آقای دکتر صیاد حقیقی و خانم دکتر اسدی بودند.


دفعات مشاهده: 1324 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع پایان نامه خانم رزیتا جعفری برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1399/7/29 | 

 روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع پایان نامه خانم جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۲۸ مهر در سالن کنفرانس شماره یک برگزار شد.
عنوان پایان نامه وی، تحلیل شکاف کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی سرپایی در سلامتکده های طب سنتی ایرانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران است. همچنین استاد راهنمای پایان نامه وی جناب آقای دکتر ملکی و استاد داور سرکار خانم دکتر ابراهیمی بودند.

 
 


دفعات مشاهده: 970 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع رساله آقای دکتر علی بهمنش برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1399/7/29 | 
 روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع رساله آقای دکتر بهمنش دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته انفورماتیک پزشکی، ۲۸ مهر در سالن کنفرانس شماره یک برگزار شد.
عنوان رساله وی، ایجاد ربات ثابت‌ساز خارجی برای طویل سازی استخوان در ارتوپدی از راه دور است. شایان ذکر است استاد راهنمای رساله آقای دکتر بهمنش سرکار خانم دکتر صدوقی، استاد مشاور آقای دکتر نجد مظهر، آقای دکتر جغتایی، آقای دکتر یزدانی، استاد داور داخل خانم دکتر آیت اللهی، آقای دکتر شیخ طاهری و استاد داور خارج آقای دکتر اخوت پور، آقای دکتر کامبیز بهاء الدین بیگی بودند.

 

 

دفعات مشاهده: 1326 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر