دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

بایگانی بخش اخبار آموزشی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 141 | تعداد کل بازدید های مطالب: 117,276 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم مهدیه رحیمی

جلسه دفاع پایان نامه خانم رحیمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع رساله سرکار خانم دکتر مالمون برگزار شد

جلسه دفاع رساله سرکار خانم دکتر مالمون دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۱۷ شهریور در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه آقای سجاد علائی برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه آقای علائی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۱۷ شهریور در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه خانم مریم صبوری برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه خانم صبوری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۱۷ شهریور در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم مریم صبوری

جلسه دفاع پایان نامه خانم صبوری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ از ساعت هشت در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای سجاد علایی

جلسه دفاع پایان نامه آقای علایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۹ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع رساله جناب آقای دکتر مجید نخعی برگزار شد

جلسه دفاع رساله جناب آقای دکتر نخعی دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته سیاستگذاری سلامت ، ۱۰ شهریور ماه در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای مجید نخعی

جلسه دفاع رساله آقای نخعی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته سیاستگذاری سلامت، دهم شهریور ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار آقای پاکزاد رحمتی

جلسه دفاع رساله آقای رحمتی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت، پنجم شهریور ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم زینب مالمون

جلسه دفاع رساله خانم مالمون دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۱ در سالن کنفرانس جامه بزرگ دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم فرزانه کرمانی

جلسه دفاع رساله خانم کرمانی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته انفورماتیک پزشکی، پنجم شهریور ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع رساله خانم عصمت السادات میرباقری برگزار شد

جلسه دفاع رساله خانم میرباقری دانشجوی دوره دکتر تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت، ۱۱ مرداد ماه در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم عصمت السادات میرباقری

جلسه دفاع رساله خانم میرباقری دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت، ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه خانم سمیرا بلقدر برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه خانم بلقدر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ششم مرداد ماه در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای نادر میرانی قوشه بلاغ

جلسه دفاع رساله آقای میرانی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت، ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۳ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم سمیرا بلقدر

جلسه دفاع پایان نامه خانم بلقدر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی  درمانی ، ششم مرداد ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۳ در سالن کنفرانس شماره یک

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع رساله آقای حامد فتاحی برگزار شد

جلسه دفاع رساله آقای حامد فتاحی دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ، ۲۲ تیر ماه در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای حامد فتاحی

جلسه دفاع رساله آقای فتاحی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹

img_yw_news
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع رساله جناب آقای دکتر رحیم علی شیخی برگزار شد

جلسه دفاع رساله جناب آقای دکتر شیخی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته سلامت در بلایا و فوریتها، هشتم تبر ماه در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم رقیه محمدی بخش

جلسه دفاع رساله خانم محمدی بخش دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته سیاستگذاری سلامت، ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم سمیه رضوی

جلسه دفاع رساله خانم رضوی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۱ در سالن کنفرانس کوثر دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم منا طاوسی

جلسه دفاع رساله خانم طاوسی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۳ برگزار خواهد شد.

img_yw_news
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای امین علی زاده

جلسه دفاع رساله آقای علی زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس کوثر دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع رساله جناب آقای دکتر حسین قلاوند برگزار شد

جلسه دفاع رساله جناب آقای دکتر قلاوند دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ۳۰ اردیبهشت ۹۹ در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم الهام علی نیا قرا برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه خانم علی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری سلامت، ۲۹ اردیبهشت ۹۹ در دانشکده برگزار شد.

صفحه 1 از 6    
اولین
قبلی
1