دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

بایگانی بخش اخبار آموزشی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 123 | تعداد کل بازدید های مطالب: 101,642 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع رساله جناب آقای دکتر رحیم علی شیخی برگزار شد

جلسه دفاع رساله جناب آقای دکتر شیخی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته سلامت در بلایا و فوریتها، هشتم تبر ماه در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم رقیه محمدی بخش

جلسه دفاع رساله خانم محمدی بخش دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته سیاستگذاری سلامت، ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم سمیه رضوی

جلسه دفاع رساله خانم رضوی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۱ در سالن کنفرانس کوثر دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم منا طاوسی

جلسه دفاع رساله خانم طاوسی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۳ برگزار خواهد شد.

img_yw_news
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای امین علی زاده

جلسه دفاع رساله آقای علی زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس کوثر دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع رساله جناب آقای دکتر حسین قلاوند برگزار شد

جلسه دفاع رساله جناب آقای دکتر قلاوند دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ۳۰ اردیبهشت ۹۹ در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم الهام علی نیا قرا برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه خانم علی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری سلامت، ۲۹ اردیبهشت ۹۹ در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع رساله سرکار خانم دکتر سهیلا کوچک یزدی برگزار شد

جلسه دفاع رساله سرکار خانم دکتر کوچک یزدی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ۲۹ اردیبهشت ۹۹ در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای حسین قلاوند

جلسه دفاع رساله آقای قلاوند دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع رساله سرکار خانم دکتر سهیلا آئینه‌وند برگزار شد

جلسه دفاع رساله سرکام خانم دکتر آئینه‌وند دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته سلامت در بلایا و فوریت‌ها، هشتم اردیبهشت در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم فردوس سرائی‌پور

جلسه دفاع رساله خانم سرائی‌پور دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ، ۹ اردیبشهت ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۳ در سالن کنفرانس کوثر دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم صبا اسدی

جلسه دفاع رساله خانم اسدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت، ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس کوثر دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود

img_yw_news
شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم سهیلا آئینه‌وند

جلسه دفاع رساله سرکار خانم آئینه‌وند دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته سلامت در بلایا و فوریت‌ها، هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۱ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

جلسه دفاع رساله جناب آقای دکتر مرتضی سالمی به صورت مجازی برگزار شد.

جلسه دفاع رساله جناب آقای دکتر سالمی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته سیاستگذاری سلامت، اول اردیبهشت ۹۹ در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه خانم سعیده جغتایی برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه خانم جغتایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری سلامت، هشتم مهر در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع رساله آقای امیرعلی مرادپور برگزار شد

جلسه دفاع رساله آقای مرادپور دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته اقتصاد سلامت، هفتم مهر ماه در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه خانم محبوبه شعبانی برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه خانم شعبانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ششم مهر ماه در دانشکده برگزار شد

img_yw_news
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع پایان نامه خانم ندا یعقوبی نژاد برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه خانم یعقوبی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ششم مهر ماه در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع رساله خانم خدیجه اصلی خوش برگزار شد

جلسه دفاع رساله خانم اصلی خوش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ششم مهر ماه در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم ندا یعقوبی نژاد

جلسه دفاع رساله خانم یعقوبی نژاد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، ششم مهر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۳ در سالن کنفرانس شماره پنج دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم محبوبه شعبانی

جلسه دفاع رساله خانم شعبانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ششم مهر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۳ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم خدیجه اصلی خوش

جلسه دفاع رساله خانم اصلی خوش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ششم مهر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم سعیده جغتایی

جلسه دفاع رساله خانم جغتایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فن‌آوری سلامت، هشتم مهر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۹ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای سجاد دری

جلسه دفاع پایان نامه آقای دری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فن آوری سلامت، هشتم مهر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم نیره عطامنش

جلسه دفاع پایان نامه خانم عطامنش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت، ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1