دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

بایگانی بخش اخبار آموزشی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 109 | تعداد کل بازدید های مطالب: 81,375 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه 8 مهر 1398 -

جلسه دفاع پایان نامه خانم سعیده جغتایی برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه خانم جغتایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری سلامت، هشتم مهر در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
یکشنبه 7 مهر 1398 -

جلسه دفاع رساله آقای امیرعلی مرادپور برگزار شد

جلسه دفاع رساله آقای مرادپور دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته اقتصاد سلامت، هفتم مهر ماه در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
شنبه 6 مهر 1398 -

جلسه دفاع پایان نامه خانم محبوبه شعبانی برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه خانم شعبانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ششم مهر ماه در دانشکده برگزار شد

img_yw_news
شنبه 6 مهر 1398 -

جلسه دفاع پایان نامه خانم ندا یعقوبی نژاد برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه خانم یعقوبی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ششم مهر ماه در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
شنبه 6 مهر 1398 -

جلسه دفاع رساله خانم خدیجه اصلی خوش برگزار شد

جلسه دفاع رساله خانم اصلی خوش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ششم مهر ماه در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
شنبه 6 مهر 1398 -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم ندا یعقوبی نژاد

جلسه دفاع رساله خانم یعقوبی نژاد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، ششم مهر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۳ در سالن کنفرانس شماره پنج دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
شنبه 6 مهر 1398 -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم محبوبه شعبانی

جلسه دفاع رساله خانم شعبانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ششم مهر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۳ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
شنبه 6 مهر 1398 -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم خدیجه اصلی خوش

جلسه دفاع رساله خانم اصلی خوش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ششم مهر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
شنبه 6 مهر 1398 -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم سعیده جغتایی

جلسه دفاع رساله خانم جغتایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فن‌آوری سلامت، هشتم مهر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۹ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
شنبه 6 مهر 1398 -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای سجاد دری

جلسه دفاع پایان نامه آقای دری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فن آوری سلامت، هشتم مهر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۲ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
چهارشنبه 20 شهریور 1398 -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم نیره عطامنش

جلسه دفاع پایان نامه خانم عطامنش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت، ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
چهارشنبه 20 شهریور 1398 -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای محمد حیدری

جلسه دفاع پایان نامه آقای حیدری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت، ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۹ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
چهارشنبه 20 شهریور 1398 -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم الهه نوروزی

جلسه دفاع رساله خانم نوروزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت، ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۱ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
چهارشنبه 20 شهریور 1398 -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم ناهید محرابی

جلسه دفاع رساله خانم محرابی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت (بین الملل)، ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
چهارشنبه 20 شهریور 1398 -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم مهین محمدی

جلسه دفاع پایان نامه خانم محمدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی، ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
چهارشنبه 20 شهریور 1398 -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم روح پرور اسماعیلی

جلسه دفاع پایان نامه خانم اسماعیلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فن آوری اطلاعات سلامت، ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۹ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود

img_yw_news
چهارشنبه 20 شهریور 1398 -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای نعمت الله عزیزی

جلسه دفاع رساله آقای عزیزی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته سلامت در بلایا و فوریتها، ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس شماره سه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
یکشنبه 10 شهریور 1398 -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم زری دهنوی

جلسه دفاع رساله خانم دهنوی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فن آوری اطلاعات سلامت، سیزدهم شهریور ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
شنبه 9 شهریور 1398 -

جلسه دفاع رساله خانم ناهید آقایی برگزار شد

جلسه دفاع رساله خانم آقایی دانشجوی دکتری تخصصی رشته سلامت در بلایا و فوریت‌ها، نهم شهریور در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
پنجشنبه 31 مرداد 1398 -

جلسه دفاع رساله خانم فاطمه فرج زاده برگزار شد

جلسه دفاع رساله خانم فرج زاده دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (بین الملل)، ۳۰ مرداد در دانشکده برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه 23 مرداد 1398 -

جلسه دفاع رساله جناب آقای جواد جوان نوقایی برگزار شد

جلسه دفاع رساله آقای جوان نوقایی دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته اقتصاد سلامت، ۲۳ مرداد ۹۸ در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
یکشنبه 23 تیر 1398 -

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم زهرا محمدی تقی آباد

جلسه دفاع رساله خانم محمدی تقی آباد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی، ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.

img_yw_news
یکشنبه 23 تیر 1398 -

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای امید یوسفیان زاده

جلسه دفاع رساله آقای یوسفیان زاده دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت، ششم تیر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۳ در سالن کنفرانس شماره یک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود.  

img_yw_news
شنبه 15 تیر 1398 -

جلسه دفاع رساله آقای علی نصیری برگزار شد

جلسه دفاع رساله آقای نصیری دانشجوی دکتری رشته سلامت در بلایا و فوریت‌ها، ۱۲ تیر ۹۸ در دانشکده برگزار شد.  

img_yw_news
شنبه 15 تیر 1398 -

جلسه دفاع رساله نرگس روحی برگزار شد

جلسه دفاع رساله خانم روحی دانشجوی دکتری رشته سلامت در بلایا و فوریت‌ها، ۱۰ تیر ۹۸ در دانشکده برگزار شد.  

صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1