دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

بایگانی بخش کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 6 | تعداد کل بازدید های مطالب: 5,915 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه 23 خرداد 1397 -

کارگاه مهارت های پاسخ به داوری مقالات

کارگاه مهارت های پاسخ به داوری مقالات

img_yw_news
شنبه 29 اردیبهشت 1397 -

کارگاه های بهاره کمیته تحقیقات دانشجوی سال ۱۳۹۷

کارگاه های بهاره کمیته تحقیقات دانشجویی در سال ۱۳۹۷

img_yw_news
شنبه 29 مهر 1396 -

آرشیو کارگاه ها و ژورنال کلابهای کمیته تحقیقات دانشجویی

آرشیو کارگاه ها و ژورنال کلابهای کمیته تحقیقات دانشجویی

img_yw_news
شنبه 29 مهر 1396 -

کارگاه های بهاره کمیته تحقیقات دانشجویی در سال ۱۳۹۶

کارگاه های بهاره کمیته تحقیقات دانشجویی در سال ۱۳۹۶

img_yw_news
شنبه 29 مهر 1396 -

کارگاه های تابستان کمیته تحقیقات دانشجویی در سال ۱۳۹۶

کارگاه های تابستان کمیته تحقیقات دانشجویی در سال ۱۳۹۶

img_yw_news
شنبه 29 مهر 1396 -

کارگاه های پاییزه کمیته تحقیقات دانشجویی در سال ۱۳۹۶

کارگاه های پاییزه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در سال ۱۳۹۶