دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

بایگانی بخش کمیته های دفتر توسعه آموزش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 11 | تعداد کل بازدید های مطالب: 51,661 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

کمیته تکنولوژوی آموزشی

کمیته تکنولوژوی آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

فرایند های کاری

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

فرم ها و آیین نامه ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ -

کمیته اخلاق

کمیته اخلاق

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ -

کمیته مجازی سازی آموزش

کمیته مجازی سازی آموزش

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ -

کمیته توانمند سازی اعضای هیات علمی

کمیته رشد و بالندگی اعضای هیات علمی

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ -

کمیته برنامه ریزی درسی

کمیته برنامه ریزی آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ -

کمیته پژوهش در آموزش

کمیته پژوهش در آموزش

img_yw_news
سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ -

کمیته ارزیابی و ارزشیابی

کمیته ارزشیابی و آزمون  

img_yw_news
سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ -

کمیته آموزش پاسخگو

کمیته آموزش پاسخگو