دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

بایگانی بخش آیین نامه شرکت در کارگاه‌ها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 505 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ -

آیین نامه شرکت در کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت

آیین نامه  شرکت در کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت