دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

بایگانی بخش پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,029 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه 21 فروردین 1398 -

وابستگی سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی

وابستگی سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی

img_yw_news
چهارشنبه 21 فروردین 1398 -

آیین نامه تشویق مقالات سال ۲۰۱۹

آیین نامه تشویق مقالات سال ۲۰۱۹

img_yw_news
چهارشنبه 21 فروردین 1398 -

فرم‌ها و دستور العمل‌ها

فرمه‌ها و دستور العمل‌های کمیته پژوهش‌های دانشجویی