دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

بایگانی بخش معاونت پژوهشی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 139 | تعداد کل بازدید های مطالب: 135,956 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

اطلاعیه

اطلاعیه

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

رصد برون داد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده

رصد برون داد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ -

فهرست مقالات دکتر وحید علی پور در نمایه های معتبر خارجی

فهرست مقالات خارجی دکتر وحید علی پور 

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ -

فهرست مقالات دکتر عزیز رضاپور

مقالات خارجی آقای دکتر عزیز رضاپور 

img_yw_news
شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ -

فهرست مقالات دکتر صدوقی

فهرست مقالات خارجی خانم دکتر صدوقی 

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ -

فهرست مقالات دکتر مصطفی لنگری زاده در نمایه های معتبر خارجی

مقالات خارجی آقای دکتر لنگری زاده دانشکده مدیریت

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ -

فهرست مقالات خانم محقق در نمایه های معتبر خارجی

مقالات خارجی خانم محقق دانشکده مدیریت

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ -

فهرست مقالات خارجی دکتر شادی اسدزندی

فهرست مقالات دکتر اسدزندی در نمایه های معتبر خارجی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ -

فهرست مقالات داخلی دکتر شادی اسدزندی

فهرست مقالات دکتر اسدزندی در نمایه های معتبر خارجی

img_yw_news
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ -

فهرست مقالات دکتر باقر زاده در نمایه های معتبر خارجی

مقالات خارجی دکتر باقر زاده دانشکده مدیریت

img_yw_news
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ -

فهرست مقالات جناب آقای دکتر شیخ طاهری در نمایه های معتبر خارجی

مقالات خارجی آقای دکتر شیخ طاهری 

img_yw_news
دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ -

فهرست مقالات جناب آقای دکتر شیخ طاهری در نمایه های معتبر داخلی

مقالات داخلی دکتر شیخ طاهری دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ -

فهرست مقالات سرکار خانم دکتر آیت اللهی در نمایه های معتبر خارجی

مقالات خارجی خانم دکتر هاله آیت اللهی

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ -

فهرست مقالات دکتر پناهی در نمایه های معتبر خارجی

مقالات خارجی دکتر سیروس پناهی دانشکده مدیریت

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ -

فهرست مقالات دکتر مصلحی در نمایه های معتبر خارجی

مقالات خارجی دکتر مصلحی دانشکده مدیریت

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ -

اخبار معاونت پژوهشی

اخبار معاونت پژوهشی

img_yw_news
شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ -

ظرفیت های پژوهشی دانشکده و توانمندی های پژوهشگران

ظرفیت های پژوهشی دانشکده و توانمندی های پژوهشگران

img_yw_news
شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ -

فهرست مقالات دکتر احمد احمدی تیمورلوئی در نمایه های معتبر خارجی

فهرست مقالات دکتر احمد احمدی تیمورلوئی در نمایه های معتبر خارجی

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ -

فهرست مقالات داخلی دکتر حمید پوراصغری

فهرست مقالات داخلی دکتر حمید پوراصغری

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ -

فهرست مقالات خارجی دکتر حمید پوراصغری

فهرست مقالات دکتر حمید پوراصغری در نمایه های داخلی

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ -

فهرست مقالات دکتر حمید پوراصغری در نمایه های معتبر خارجی

فهرست مقالات دکتر حمید پوراصغری در نمایه های معتبر خارجی

صفحه 1 از 6    
اولین
قبلی
1