دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- دکتری
دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

رشته های مقطع دکتری  تخصصی:

  1. اقتصاد سلامت ( مدیر گروه : جناب آقای دکتر عزیز رضاپور)
  2. سیاست گذاری سلامت ( مدیر گروه : سرکار خانم دکتر وطن‌خواه)
  3. سلامت در بلایا و فوریت ها ( مدیر گروه : جناب آقای دکتر سید حسام سیدین)
  4. مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ( مدیر گروه :سرکار خانم دکتر وطن‌خواه)
  5. مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی ( مدیر گروه : سرکار خانم دکتر فرحناز صدوقی )
  6. انفورماتیک پزشکی ( مدیر گروه : سرکار خانم دکتر فرحناز صدوقی)
  7. کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی: ( مدیر گروه: جناب آقای دکتر سیروس پناهی)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.12323.49636.fa
برگشت به اصل مطلب