دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- اعضای هیئت علمی دانشکده
گروه سلامت در بلایا و فوریتها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
گروه سلامت در بلایا و فوریت‌های دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با گرد هم آوری اساتید برجسته این رشته سعی بر ارتقای این رشته دارد. جهت آشنایی با هر یک از این عزیزان نمونه CV آنها در اختیار مراجعه کنندگان قرار می‌گیرد.
کارشناس گروه: سرکار خانم موسوی (داخلی ۱۲۵)

اعضای گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها:

رتبه علمی: استاد
شماره تماس داخلی: ۱۵۱
نشانی صندوق پست الکترونیک:
h.seyediniums.ac.ir
محل استقرار: نیم طبقه هشتم دانشکده
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


 







 

رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۴۷
نشانی صندوق پست الکترونیک:
Moslehi.shiums.ac.ir
محل استقرار: نیم طبقه هشتم دانشکده
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار


 







 

ICS و مدیریت مردم محور بلایا
دکتری
سلامت در بلایا و فوریت‌ها
بهداشت عمومی در بلایا
دکتری
سلامت در بلایا و فوریت‌ها
تحلیل خطر
دکتری
سلامت در بلایا و فوریت‌ها
بهداشت عمومی در بلایا
دکتری
سلامت در بلایا و فوریت‌ها
مخاطرات طبیعی
دکتری
سلامت در بلایا و فوریت‌ها
اپیدمیولوژی بلایا
دکتری
سلامت در بلایا و فوریت‌ها
کارورزی
دکتری
سلامت در بلایا و فوریت‌ها
مخاطرات انسان ساخت
دکتری
سلامت در بلایا و فوریت‌ها
مدیریت بیمارستان سازگار با حوادث و بلایا
دکتری
سلامت در بلایا و فوریت‌ها
مدیریت خطر پیشرفته در بلایا و فوریت‌ها
دکتری
سلامت در بلایا و فوریت‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.28076.72919.fa
برگشت به اصل مطلب