دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- [اخبار پایگاه]
برگزاری کارگاه آشنایی با فناوریهای نوین آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲ | 
روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- کارگاه "آشنایی با فناوریهای نوین آموزشی" به تدریس سرکار خانم دکتر بیگدلی در روز چهارشنبه مورخ ۲۹ آبان ماه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳ در  محل سایت اصلی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی برگزار گردید که در آن اعضای هیات علمی و دانشجویان ارشد و دکتری با فرایندهای آموزش بر مبنای تکنولوژیهای جدید آشنا شدند.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.30034.93255.fa
برگشت به اصل مطلب