دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- اخبار آموزشی
جلسه دفاع رساله خانم خدیجه اصلی خوش برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۶ | 
 روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع رساله خانم اصلی خوش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ششم مهر ماه در سالن کنفرانس شماره سه برگزار شد.
عنوان رساله خانم اصلی خوش، بررسی فعالیتهای ترجمان دانش اعضای هیئت علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در ایران است.
استاد راهنمای رساله خانم اصلی خوش سرکار خانم دکتر نعمتی، استاد مشاور جناب آقای  دکتر پناهی و استاد داور جناب آقای  علی بیک بودند.

 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.30945.90315.fa
برگشت به اصل مطلب