دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- اخبار آموزشی
جلسه دفاع رساله آقای امیرعلی مرادپور برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۷ | 
 روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع رساله آقای مرادپور دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته اقتصاد سلامت، هفتم مهر ماه در سالن کنفرانس شماره یک برگزار شد.
عنوان رساله آقای مرادپور، ارزشیابی اقتصادی مداخلات درمانی نارسایی پیشرفته کلیوی در ایران است.
استاد راهنمای رساله مرادپور جناب آقای دکتر هادیان، استاد مشاور جناب آقای دکتر توکلی، داوران داخل جناب آقای دکتر رضاپور، جناب آقای دکتر ابوترابی و داوران خارج جناب آقای دکتر عامریون و جناب آقای دکتر قیاثوند بودند.
یکی از نکات قابل توجه این جلسه حضور جناب آقای دکتر قیاثوند از طریق ویدئو کنفرانس و به بررسی مطالب ارائه شده از سوی جناب آقای مرادپور پرداخت.

 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.30945.90449.fa
برگشت به اصل مطلب