دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- فهرست دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده
فهرست دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۶ | 
فهرست دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی از سال ۱۳۹۳ تاکنون:
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.33210.56082.fa
برگشت به اصل مطلب