دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی
اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۹ | 
اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
نام و نام خانوادگی مسئولیت در کمیته تحقیقات آدرس ایمیل آکادمیک 
دکتر سیروس پناهی سرپرست کمیته تحقیقات
سمیرا سلیمان پور دبیر کمیته تحقیقات soleymanpour.stak.iums.ac.ir
آزاده آل طه مسئول اجرایی کمیته تحقیقات aaltaha.ztak.iums.ac.ir
سمیرا سلیمان پور مسئول امور مالی soleymanpour.stak.iums.ac.ir
محمد حیدری مسئول انفورماتیک و سایت heydari.mohammad12yahoo.com
heydari.mtak.iums.ac.ir
ناصر درخشانی مسئول پژوهشی کمیته تحقیقات derakhshani.ntak.iums.ac.ir
مهدی نیکومنش مسئول هسته های پژوهشی Nikoomanesh.Mtak.iums..ac.ir
نادیا صنیعی مسئول آموزشی کمیته تحقیقات Sanee.ntak.iums.ac.ir
فاطمه ترابی آموزشی کمیته تحقیقات torabigodarzi.fiums.ac.ir
زهرا اکبری مسئول صدور گواهی ها akbari.ztak.iums.ac.ir
هدی زاهدی روابط عمومی zahedi.htak.iums.ac.ir
آلا یوسفی مسئول ثبت نام کارگاه ها yousefi.atak.iums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.33323.56198.fa
برگشت به اصل مطلب