دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- اساتید مشاور
اساتید مشاور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/12 | 
مسئول اساتید مشاور دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: سرکار خانم دکتر رفعت باقرزاده
شماره تماس: ۰۲ - ۰۱ ۴۳ ۷۹ ۸۸ داخلی: ۱۶۸


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.34368.58508.fa
برگشت به اصل مطلب