دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- کمیته های دفتر توسعه آموزش
کمیته برنامه ریزی درسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | 
کمیته برنامه ریزی آموزشی
 

معرفی مسئول کمیته 

مسئول کمیته:سرکار خانم دکتر مریم سلیمانی موحد
مدرک تحصیلی:دکتری اقتصاد
رتبه علمی: استادیار
راه ارتباطی: soleimanimovahed.M@iums.ac.ir

 
 

اهداف و کارکردها :
 • همکاری و هدایت در بازنگری برنامه های درسی و پیش نیازهای دانشکده مدیریت
 • حمایت و همکاری لازم جهت تهیه و تدوین طرح درس توسط اساتید
 • همکاری جهت تهیه تقویم آموزشی و درسی توسط گروه ها
 • همکاری و مشاوره با گروه ها جهت رفع مشکلات احتمالی در روند تدوین و اجرای برنامه های آموزشی
 • اطلاع رسانی قوانین و دستورالعمل های آموزشی به اعضاء هیات علمی
 • همکاری با گروه های آموزشی جهت تهیه و ارائه برنامه های آموزشی انتخابی مورد نیاز و علاقه دانشجو
 • تعیین استراتژی مناسب برای ادغام برنامه های مشابه و دروس مرتبط
 • بررسی امکان بازنگری برنامه های درسی گروه های آموزشی دانشکده
 • ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه روش های نوین یاد دهی و یادگیری ، برنامه ریزی آموزشی و پژوهش های مرتبط
 • انطباق برنامه های درسی با وظایف آینده دانشجویان
 • مشارکت و پیگیری اجرای برنامه ها توسط مدیران گروه ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.36501.65940.fa
برگشت به اصل مطلب