دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- کمیته های دفتر توسعه آموزش
کمیته توانمند سازی اعضای هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | 
کمیته توانمند سازی اعضای هیات علمی 
 

معرفی مسئول کمیته توانمند سازی هیات علمی

مسئول کمیته: سرکار خانم دکتر مریم سلیمانی موحد
سایر اعضا: سر کار خانم  دکتر نعمتی 
مدرک تحصیلی: دانش آموخته رشته دکتری اقتصاد
رتبه علمی: استادیار

راه ارتباطی:  soleimanimovahed.Miums.ac.ir


 
             

 

اهداف کمیته :

 • رشد و تقویت توانمندی‌های اعضاء هیات علمی، ترغیب به انجام پژوهش در آموزش، ارتقاء سطح پژوهش‌های آموزشی، آموزش و تدریس موثر
 •  آشنا و توانمند نمودن اعضای هیات علمی با نوآوری های آموزشی و تکنولوژی مدرن آموزشی
 •  اطلاع رسانی مناسب آئین نامه ها، دستورالعمل ها، سمینارها، فعالیتهای مصوب و اولویت های دانش پژوهشی آموزشی
 •  ترغیب اعضای هیات علمی علاقه مند به آموزش جهت انجام طرح‌های پژوهشی در زمینه مسائل آموزشی
 • تغییر نقش اعضای هیات علمی به تسهیل کننده آموزش  ودر سطحی متعالی تر به عنوان یک الگوی ارزیابی از دیدگاه همکاران و توجه به شیوه های حرفه ای تر
 • هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه توسعه آموزش
 
شرح وظایف کمیته:
 •  ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه
 • همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه
 •  نیاز سنجی کارگاه‌های مربوط به حوزه پژوهش درآموزش و دانش پژوهی آموزشی و تعیین اولویت‌های مربوطه
 •   ترغیب و ارائه مشاوره به اساتید برای تدوین بخشی از تدریس خود به صورت آموزش الکترونیکی
 •    اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی
فعالیت های انجام شده در کمیته 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.36501.65941.fa
برگشت به اصل مطلب