دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- ارزیابی
ارزیابی فراگیران از مدرسین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | 
فراگیر محترم
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در راستای ارتقا دوره‌های برگزار شده در این دانشکده، ارزیابی فراگیران از دوره را راه گشایی در این راستا می‌داند. از همین رو از پر شدن فرم ارزیابی بسیار ارزشمند و مثمر ثمر خواهد بود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.40784.76903.fa
برگشت به اصل مطلب